Archiwum

Wieści gminne

Kwietniowe decyzje Burmistrza Łochowa:

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na objęcie honorowym patronatem:

- Gminnego Konkursu Ortograficznego „Majowa Ortografia” organizowanego dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI. Burmistrz wyraził również zgodę na dofinansowanie kwotą 500 zł z budżetu oświaty, która zostanie przeznaczona na zakup dyplomów i nagród;

- VI Gminnego Turnieju Warcabowego, które odbyły się 26 kwietnia oraz dofinansowanie zakupu nagród i organizacji uroczystości w kwocie 300 zł;

 

- obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w Zespole Szkół w Kamionnie oraz dofinansowanie kwotą 1500 zł zakupu nagród
i materiałów promocyjnych.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na zakup:

- 15 iglaków, które miałyby zastąpić rośliny obumarłe przy parkingu w Kamionnie - przewidywany koszt zakupu roślin 450 zł;

- 85 tui kulistych (850 zł) do posadzenia przy chodnikach na Alei Węgrowskiej.

• Na prośbę poszczególnych OSP Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- sfinansowanie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2016 ze środków straży pożarnej - Brzuza, Pogorzelec, Gwizdały;

- zakup akumulatora do motopompy wykorzystywanej podczas działań ratowniczo-gaśniczych (koszt zakupu akumulatora wynosi 230 zł).
• Wyrażono zgodę na zwiększenie zakresu działalności SDPS o opiekę nad osobami przewlekle somatycznie chorymi.

• Na prośbę poszczególnych władz  sołeckich wyrażono zgodę na:

- sfinansowanie kwotą 360 zł zakupu dwóch tablic z napisem „Nie zaśmiecaj naszej miejscowości! Dziękujemy” – wieś Pogorzelec;

- dofinansowanie  akcji środowiskowej polegającej na sprzątaniu wsi i czyszczeniu rowów kwotą 700 zł na zakup paliwa oraz gadżetów dla najmłodszych uczestników – wieś Majdan

• W związku ze zlotem motocyklistów organizowanym przez Klub „Wściekły Łoś”, Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu 200 sztuk koszulek z okolicznościowym nadrukiem. Koszulki z nadrukiem klubu oraz herbu gminy będą rozdysponowane wśród uczestników zlotu (kwota dofinansowania 3.000 zł).

• Wyrażono zgodę na dofinansowanie kwotą 1.000 zł wycieczki dla emerytów i rencistów z Klubu Seniora.

Wyrażono zgodę na dofinansowanie wycieczek szkolnych:

- dwóch do Krakowa w dniach 17-20.05. oraz 31.05-3.06. dla uczniów SP nr 3 w Łochowie (1.320 zł z budżetu oświaty;

- jednej na Litwę organizowanej również dla uczniów SP nr 3 w Łochowie (430 zł z budżetu oświaty);

- trzech wycieczek szkolnych organizowanych przez Publiczne Gimnazjum w Łochowie (łączna kwota dofinansowania 1.800 zł).

• Wyrażono zgodę na dofinansowanie kwotą 600 zł Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, która odbyła się 9 maja 2016 roku.

• Między 5 kwietnia a 2 maja Burmistrz Łochowa wydał 11 zarządzeń, w tym w sprawie rozpatrzenia uwag do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały, Nadkole, Łazy i po raz pierwszy – wsi Łosiewice, Jerzyska i Łojki. Wydał też zarządzenie dotyczące regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łochowie i regulaminu wynagradzania pracowników w nim zatrudnionych.

Pozostałe info gminne:

• Z dniem 1 kwietnia 2016 r. p. Małgorzata Łotarska została powołana na stanowisko Zastępcy Burmistrza Łochowa. Gratulujemy.

• Niejako przy okazji sprawozdania za 2015 r. z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie (głównie chodzi o szpital powiatowy - kolejny rok dodatniego bilansu finansowego na kwotę ponad 2,1 mln zł w tym dodatni bilans z lat poprzednich) wypłynął podczas sesji Rady Powiatu dnia 13 kwietnia br. temat pozycji naszego szpitala na tle innych szpitali w Polsce. Okazuje się, że w rankingu finansowym opublikowanym w Gazecie Prawnej nasz szpital zajmuje 6 miejsce w kraju, zaś w rankingu uwzględniającym potencjał medyczny i dostęp do świadczeń zdrowotnych został on oceniony na 30 miejscu w kraju.

• 4.04.2016 r. odbyły się powiatowe eliminacje XII Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Między wierszami”. I miejsce zajęła Maria Styś z łochowskiego gimnazjum ex equo z Aleksandrą Topolińską z gimnazjum gm. Liw. II miejsce zajął Dawid Zalewski z gimnazjum w Gwizdałach. Trzy dni później (7.04) w finale konkursu w Siedlcach Maria Styś potwierdziła swoją wysoką klasę i kunszt recytatorski zajmując I miejsce, a Dawid Zalewski otrzymał wyróżnienie.

• 11.04.2016 r. odbyły się eliminacje powiatowe 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego szkół ponadgimnazjalnych (turniej recytatorski i turniej poezji śpiewanej). W tym drugim wyróżnienie otrzymała Milena Wielgat z LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie.

• W dniach 13-14.04.2016 r. odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół, podstawowych (9 drużyn) i gimnazjalnych (7 drużyn). Turniej obejmuje 5 konkurencji, m.in. test wiedzy, test skrzyżowań, pierwsza pomoc. W kategorii szkół podstawowych najlepsza okazała się SP w Gwizdałach, którą reprezentowali: paulina Biernacka, Marta Marcheluk, Kamil Molski, Krystian Nowakowski, a 3. Miejsce zajęli uczniowie SP nr 1 w Łochowie: Jakub Gałązka, Inka Lis, Sandra Zalewska, Bartosz Ziółkowski) Wśród gimnazjalistów nie było reprezentantów  z naszej gminy.

• 13 maja w piątek rozpocznie się XIV Zlot Motocyklowy - kolejne Wściekłe Party organizowane przez łochowskie zrzeszenie sympatyków jednośladów. Wściekłe Łosie organizują zloty motocyklowe w Koszelance od 2009 roku. Na scenie zlotu w piątek  wystąpi Komandos, a w sobotę Max Pilots, Mops, Merkfolk, Funky Talk, Vincent Grotesque. Będzie to prawdziwe show połączone z pirotechniką. Również w sobotę parada motocyklowa. Zlot zakończy się w niedzielę - 15 maja. Nie można przegapić tego wydarzenia.

• A w ŁKS Łochów nadal koszmar. Co prawda w 19 kolejce (9.IV) grając u siebie z Vulcanem Wólka Mlądzka udało się im zremisować, ale już w następnej w Legionowie, rozegranej 17 kwietnia zostali wręcz rozgromieni przez Legionovię II. Nasz bramkarz wyjmował aż 10 razy piłkę z siatki bramki (wynik 2:10) W 21 kolejce (24 kwietnia) mecz u siebie z Gromem Warszawa potwierdził złą passę ŁKS-u – wynik 2:6. Na usprawiedliwienie – były to mecze z drugą i trzecią drużyną w tabeli. Dotychczasowy bilans ŁKS-u: 1 zw., 3 rem., 17 przegranych).

• Nadal nie wiadomo, kto będzie nabywcą pałacyku w Julinie. Wycena nieruchomości wykonana  na zlecenie Lasów Państwowych różni się znacznie od wyceny dokonanej na zlecenie samorządu powiatowego, do którego pałacyk ten należy.

• Nadleśnictwo Łochów oraz ZSP w Łochowie zorganizowało dnia 24 kwietnia na placu szkolnym Dzień Ziemi. W programie: akcja „drzewko za elektrośmiecia”, konkursy, gry i zabawy, wy-stawa starych instrumentów oraz ceramiki, pokaz sokolniczy w wykonaniu Piotra Zadwornego, hiphopowy pokaz taneczny oraz wiele innych atrakcji.

• Na 30 bocianich gniazd zlokalizowanych przy drodze krajowej Łochów - Węgrów zostało zasiedlonych 24. Wynik podobny do ubiegłorocznego.

                R