Archiwum

Nitka gazowa do Łochowa

W lipcowym numerze GŁ z 2015 r. informowaliśmy naszych czytelników o planowanej przez f-mę SIME Polska Sp. z o.o. budowie nitki gazu ziemnego średniej mocy Dobre - Łochów i zawartym w tej sprawie porozumieniu. Porozumienie to zawarto 26 maja 2015 r. między Gminą Łochów a Inwestorem: SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie i dotyczyło ono zamiaru wybudowania przez inwestora gazociągu Dobre - Łochów w terminie do końca III kw. 2017 r., a w przypadku przedłużających się prac projektowych lub innych nieprzewidzianych problemów - do końca III kw. 2018 r.

 

W porozumieniu tym była też mowa, że rozbudowa sieci na terenie gm. Łochów ma się odbywać sukcesywnie, w miarę zainteresowania klientów instytucjonalnych (np. zasilenie gazem ziemnym budynków administrowanych przez Gminę: Przedszkole, SP 1, SP 3, Gimnazjum i Hala Sportowa, bloki komunalne w Łopiance i przy ul. Nowowiejskiej) oraz klientów indywidualnych. Nitka gazowa ma biec z Dobrego przez Strachówkę, Jadów, Borzymy, Barchów do ul. Węgrowskiej/róg Myśliwskiej, gdzie ma nastąpić rozwidlenie w trzech kierunkach: 1) ul. Węgrowską na Kamionnę, Twarogi, Wólkę Paplińską; 2) ul. Nowowiejską, Baczkowską do Łochowa Fabrycznego; 3) ul. Węgrowską, Wyszkowską do Budzisk, Gwizdał, Pogorzelca.

Potem przyszły miesiące „ciche”. Jednak w piśmie skierowanym do Burmistrza Łochowa z dnia 7 marca br. podpisanym przez Jerzego Trzcińskiego, Dyrektora zarządzającego f-my SIME Polska Sp. z o.o. czytamy:

W nawiązaniu do naszego spotkania 4 marca br. w Łochowie oraz w związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 26.05.2015 w sprawie gazyfikacji Dobre - Łochów informujemy, że jesienią 2015 r. rozpoczęliśmy prace projektowe w celu budowy gazociągu śr/c. i są one kontynuowane. Obecnie czekamy na podpisanie nowej umowy przyłączeniowej do sieci OGP Gaz-System S.A. w Dobrem. Z informacji uzyskanych od Gaz-Systemu podpisanie umowy przyłączeniowej powinno nastąpić do 30.04.2016.

Czynimy starania o rozpoczęcie dostaw gazu na przełomie III-IV kw. 2017. Jednak wg naszej wiedzy o postępie prac projektowych oraz uzgodnień terminu zakończenia budowy stacji pomiarowej OGP Gaz-System w Dobrem, rozpoczęcie dostaw gazu ziemnego prawdopodobnie nastąpi w II kw. 2018r.

Zgodnie z Porozumieniem będziemy informować o postępie prac w przygotowaniach do realizacji inwestycji budowy gazociągu Dobre - Łochów.

Część mieszkańców Łochowa postawiła już krzyżyk na tej inicjatywie - a tu proszę - typowa polska udręka inwestorów.

                R