Archiwum

Konkurs - Warszawska Syrenka

4 kwietnia br. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyły się eliminacje powiatowe 39. edycji Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Zmagania recytatorskie oceniało niezależne jury w składzie: Magdalena Chabros (przedstawicielka Mazowieckiego Instytutu Kultury), Halina Filemonowicz (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie), Małgorzata Szeja

(nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Łochowie), Karina Szyszko (koordynator działań artystycznych w MiGOK Łochów).

Jury przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:

w grupie klasy I-III szkół podstawowych:

I miejsce - Juliusz Jaroszewski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie

II miejsce - Bianka Lis ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie

III miejsce - Jan Bączek ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku

wyróżnienie – Julia Szymańska z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. i J. Paderewskich „Julin” w Kaliskach

w grupie klasy IV-VI szkół podstawowych:

I miejsce - Inka Lis ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie

II miejsce - Weronika Molska z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. i J. Paderewskich „Julin” w Kaliskach

III miejsce - Sandra Zalewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie

wyróżnienie - Wiktor Kuchta ze Zespołu Szkół w Gwizdałach.

W grupie klasy I-III szkół gimnazjalnych jury przyznało jedynie wyróżnienie Aleksandrze Kalinowskiej z Publicznego Gimnazjum w Łochowie.

Powiat Węgrowski w finale konkursu będą reprezentować Juliusz Jaroszewski oraz Inka Lis. Wszystkim uczestnikom należą się ogromne gratulacje! Finał konkursu odbędzie się 16 i 17 kwietnia 2016 r. w Mazowieckim Instytucie Kultury, 23 kwietnia zaś - Koncert Laureatów.

                Karina Szyszko