Archiwum

Wielkanocne palmy

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie w tym roku zaprosił mieszkańców swojego miasta i okolic do wzięcia udziału w konkursie Palm Wielkanocnych. Celem konkursu było propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej. W konkursie były brane pod uwagę dwie kategorie: prace zbiorowe i indywidualne. Palmy były oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, estetyka, trwałość pracy, pomysłowość wykonania.

Najlepszymi palmami w kategorii grupowej okazały się prace z „Małej Szkoły” im. mjra Hieronima Piotrowskiego „Jura” w Brzuzie (I miejsce), z Publicznej Szkoły Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ogrodnikach (praca zbiorowa oddziałów przedszkolnych oraz szkoły podstawowej) i ex equo uczniów III klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie (II miejsce), ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gwizdałach i Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (III miejsce).  W kategorii indywidualnej miejsce I zajęła Kamila Grodkowska, miejsce II - Teresa Jakubisiak, miejsce III - Hanna Ciubak i Weronika Kuczyńska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a szczególnie tym, których prace zostały nagrodzone.

To nie pierwszy raz, kiedy w MiGOKu organizowane były tego typu świąteczne konkursy.  Dyrektor MiGOKu - Artur Lis zapowiedział, że konkurs robienia palm będzie kultywowany rokrocznie. Będą organizowane również warsztaty świąteczne robienia palm wielkanocnych. Tegoroczne prowadzone były przez Małgorzatę Pepłowską - jedną z najbardziej znanych i cenionych twórczyń ludowych powiatu węgrowskiego.

                DK