Archiwum

Wieści gminne

Decyzje nowego Burmistrza Łochowa - p. Roberta Gołaszewskiego, podjęte w drugiej połowie lutego (po objęciu funkcji):

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na udostępnienie autobusu szkolnego w dniu 05.03.2016 r. na wyjazd do Warszawy dla uczniów gimnazjum w Łochowie. Wyjazd jest nagrodą dla młodzieży, która podczas Eliminacji Mistrzostw Świata w Unihokeju stworzyła fantastyczną atmosferę i doping dla uczestników turnieju;

- na rozdzielenie zajęć wychowania fizycznego na grupy chłopców i dziewcząt klasy I gimnazjum w Gwizdałach;

 

- na sfinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla ucznia gimnazjum w Kamionnie - koszt zakupu około 12 tys. zł, ze środków subwencji oświatowej dla dzieci niepełnosprawnych;

- na sfinansowanie kwotą 1.360 zł zakupu 2 szt. akumulatorów do samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR-266 GBA 2,5/20, nr rejestracyjny WWE 98SH;

- na wystawienie karty pracy na sprzęt silnikowy: agregat prądotwórczy, piłę spalinową - na rzecz OSP w Baczkach;

- na zakup 1 tony eko-groszku do remizo-świetlicy OSP w  Baczkach;

- na objęcie honorowego patronatu nad cyklem wydarzeń mających na celu uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” organizowanych w dniach 26-28 lutego br., a ponadto na dofinansowanie tej imprezy kwotą 5.600 zł;

- na dofinansowanie kosztów ubezpieczenia NW członków LZS w Gminie Łochów na 2016 r. - zryczałtowana składka wynosi 300 zł;

- na sfinansowanie kwotą 1.000 zł wymiany oleju oraz filtrów oleju w samochodach Star L-70 oraz Nisan Nawara, służących w OSP w Brzuzie.

• Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego pn. Dostawa materiałów biurowych w roku 2016 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty z cenami: 29.036 zł i 29.305 zł. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę z niższą ceną złożoną przez firmę MIMAR Maria Głębocka (Ostrów Mazowiecka).

• Burmistrza Łochowa dnia 23 lutego 2016 r. wydał zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów.

Decyzje p. Urszuli Kalinowskiej - osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa z pierwszej połowy lutego br.:

• Wyrażono zgodę na:

- na sfinansowanie z budżetu gminy, podatku od nieruchomości za rok 2016 w kwocie 3.818 zł należnego od OSP w Baczkach;

- na sfinansowanie zakupu dwóch akumulatorów i wykonania przeglądu technicznego wozu strażackiego marki STAR 200 o nr rej. SDW 6845 należącego do OSP w Jasiorówce;

- na sprzedaż przez ZGK kompaktora (Ładowarka ŁM-224), rok produkcji 2003.

- na sfinansowanie wymiany czterech opon i naprawy resorów w samochodzie pożarniczym STAR 266 GBA 2.5/20 Nr rejestracyjny WWE 98KS należącego do OSP gwizdały, na kwotę około 6.500 zł;

- na sfinansowanie zakupu 10 krzeseł na kwotę 1.500 zł na wyposażenie świetlicy OSP w Pogorzelcu.

Pozostałe info gminne

• Tydzień po drugiej turze wyborów, dnia 15 lutego br. (pon.) w ZSP w Łochowie, w sali konferencyjnej miała miejsce  niecodzienna sesja Rady Miejskiej. Nowo wybranemu na stanowisko Burmistrza Łochowa - p. Robertowi Gołaszewskiemu wręczone zostało zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Łochowa, po czym złożył on ślubowanie. To jedna z najkrótszych sesji naszej rady, ale jakże uroczysta i znamienna, na którą przybyło wielu gości spoza naszej gminy: włodarze ościennych samorządów, senator RP - Maria Koc i wielu innych znamienitych gości.

• Tego samego dnia, przed nominowaniem nowego Burmistrza, odbyła się sesja robocza Rady Miejskiej, podczas której przyjęto zmiany w budżecie gminy oraz w wieloletniej prognozie finansowej, ale również trzy uchwały istotne dla mieszkańców:

- określono kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów: rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej samej szkoły - 20 pkt, wielodzietność rodziny kandydata -10 pkt, kandydat objęty kształceniem specjalnym - 10 pkt, niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 10 pkt;

- ustalono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 46 punktów sprzedaży do spożycia poza miejscem sprzedaży i 15 punktów sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży;

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Laski, Karczewizna i Twarogi.

• Nadal nie wiadomo kto będzie nabywcą pałacyku i terenu przyległego (las) w Julinie, pałacyku w którym mieści się dom dziecka, czy będzie to samorząd wojewódzki, czy lasy państwowe. Jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo, że… a czas ucieka i działa na naszą niekorzyść. Raczej wiadomo natomiast, że kampusy nowego domu dziecka powstaną w Kaliskach - w sąsiedztwie szkoły podstawowej, czyli już nie przy LO (jeśli julińska nieruchomość zostanie korzystnie spieniężona). „Bądź tu mądry i pisz wiersze” - cytując klasyka.

• 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Jest to coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom - przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności. Dobry sołtys to ten który angażuje się, zmienia otoczenie, poświęca swój czas.

• Dział Księgowości Urzędu Miejskiego,  uprzejmie informuje, że w dniu  31 marca upływa termin płatności za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty można uzgodnić pod nr tel. 25 643 78 27.

• Zarząd Powiatu zatwierdził dn. 24 lutty br. odcinki dróg powiatowych do remontu, m.in. Kamionna – Zambrzyniec na odcinku dł. 505 m.

• 24 lutego podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni ustalili wynagrodzenie  zasadnicze dla nowego Burmistrza Łochowa – Roberta Gołaszewskiego – około 200 zł mniej niż poprzednikowi.. Omawiano też sprawę braku tymczasowego przejazdu kolejowego wzdłuż osi ul. Żeromskiego. Zob. materiał „Był sobie przejazd”.

• Jak dotąd (8 marca br.) stanowisko Wiceburmistrz Łochowa nie jest obsadzone. Kandydatką, osobą wyznaczoną przez Burmistrza na to stanowisko jest p. Małgorzata Łotarska, radna Rady Miejskiej w Łochowie z poprzedniej kadencji, kandydatka PiS na stanowisko Burmistrza Łochowa w wyborach samorządowych jesienią 2014 r., z wykształcenia mgr ekonomii, absolwentka UW.

• W związku z objęciem funkcji Burmistrza Łochowa przez radnego Roberta Gołaszewskiego, w okręgu wyborczym nr 15, z którego na radnego Rady Miejskiej w Łochowie został on wybrany, zostały wyznaczone na 8 maja br. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Okręg ten obejmuje m.in. ul. Długą, Kościuszki, Sadzewicz, Sosnową, Dębową, Gen. Sikorskiego. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że w wyborach tych wystartują m.in.: Anna Kania, Urszula Kalinowska, Zbigniew Rosłoń i kandydat/ka Nowoczesnej.pl.

• Również łochowskie dziewczyny grają w unihokeja. Podczas mistrzostw powiatu w tej dyscyplinie sportu, dnia 16 lutego br., rozegranych w hali sportowej przy ul. Wyspiańskiego, gimnazjalistki z Łochowa zajęły I miejsce, startowało 5 drużyn.

• Tegoroczny luty to okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP z terenu naszej gminy. Jest trochę zmian we władzach poszczególnych OSP, m.in. w Jasiorówce.

• Ferie zimowe za nami. Tegoroczne bardzo udane - za sprawą bogatego programu zajęć i atrakcji, jakie zaoferował dzieciom i młodzieży MiGOK, ale również za sprawą sponsorów oraz wolontariuszy.

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie organizują 17 marca br. konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej. Konkurs jest poświęcony twórczości Cypriana Kamila Norwida w 195. rocznicę urodzin Poety. Każdy uczestnik recytował będzie dwa utwory: jeden - Norwida, drugi - innego autora, powiązane ze sobą motywem lub wątkiem, zbliżoną wymową, konceptem, poetyką, bezpośrednim nawiązaniem treściowym itp. Wszyscy obserwatorzy obecni na całym konkursie wybiorą w tajnym głosowaniu recytatorkę lub recytatora, która/y otrzyma Nagrodę Publiczności. To tylko jedna z nagród tego konkursu.

• Warsztaty artystyczne „Palma Wielkanocna” 11 marca br. w MiGok poprowadzi p. Małgorzata Pepłowska.

• Premierę spektaklu z atrakcjami dla gości z okazji Dnia Kobiet „Antidotum na udręki to kultura i piosenki” przedstawił w MiGOK dnia 8 marca br. Zespół Łochowianie.

• JE ks. bp. drohiczyński, Tadeusz Pikus mianował (na prośbę mjr Edmunda Muszyńskiego, prezesa Zarządu Okręgowego ŚZŻAK) na kapelana Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - ks. prałata seniora Tadeusza Osińskiego,  jako wyraz troski o dobro duchowe środowisk kombatanckich i rozwijanie tradycji narodowej. Gratulujemy.

• Przedwiośnie łagodne, rzeki nie wezbrały nad miarę. Mimo, że na terenie naszego powiatu mamy 36 km wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rz. Bug i 2 km wzdłuż Liwca, to jednak pompownia Wilczogęby, wybudowana w latach 70-tych XX w. wymaga gruntownej modernizacji, a chroni przed zalaniem ponad 6 tys. ha łąk i pół.

• Oznaki zbliżającej się tegorocznej „wczesnej” wiosny (przedwiośnia) w naszym rejonie:

- 23 luty zakwitły ogrodowe przebiśniegi,

- 26 luty przyleciały żurawie,

- 26 luty pojawiły się skowronki.

                R