Archiwum

Przedterminowe wybory

W związku ze śmiercią dotychczasowego wieloletniego Burmistrza Łochowa, Mariana Dzięcioła na terenie Gminy Łochów odbędą się przedterminowe wybory na to stanowisko. Zostały one wyznaczone na 24 stycznia 2016 r. MKW w swoim obwieszczeniu z 29 grudnia ub.r. podała nazwiska czterech zarejestrowanych kandydatów na Burmistrza Łochowa:

1. GOŁASZEWSKI Robert Mirosław, lat 49, wykształcenie średnie, zam. Łochów, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, członek Prawa i Sprawiedliwości

2. GROTKOWSKI Sylwester Rajmund, lat 47, wykształcenie wyższe, zam. Jasiorówka, zgłoszony przez KWW SYLWESTRA GROTKOWSKIEGO, członek Platformy Obywatelskiej RP

 

3. KALINOWSKA Urszula Anna, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Łochów, zgłoszona przez KWW URSZULI ANNY KALINOWSKIEJ, nie należy do partii politycznej

4. KRASIEŃKO Rafał, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Myszadła, zgłoszony przez KWW PRACA, ROZWÓJ I UCZCIWOŚĆ DLA GMINY ŁOCHÓW, nie należy do partii politycznej.

Uprawnionymi do głosowania są dorośli mieszkańcy naszej Gminy, posiadający czynne prawo wyborcze i będą oni mogli oddać tylko jeden głos na jednego z ww. kandydatów w lokalu wyborczym, w którym do tej pory, przy okazji wcześniejszych wyborów, np. ostatnich do Parlamentu oddawali swój głos.

Pamiętajmy o prawidłowo postawionym znaku X  na karcie do głosowania z lewej strony w kratce obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca chce oddać swój głos. Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce przeznaczonej na oddanie głosu lub innego znaku niż znak X powoduje nieważność głosu.

Jeśli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska co najmniej 50% ważnie oddanych głosów, zostanie przeprowadzona druga tura wyborów zaplanowana na 7 lutego 2016 r. Wystartuje w niej dwóch kandydatów z największą liczbą oddanych na nich głosów ważnych w turze pierwszej.

Zatem jako mieszkańcy 17. tysięcznej społeczności lokalnej mamy możliwość wybrać włodarza naszej Gminy, więc nie powinniśmy rezygnować  z uczestnictwa w tych wyborach, usprawiedliwiając się np. mroźną aurą lub nie wiem (nie mam) na kogo głosować.

                R