Archiwum

Nowy kampus

Jak informowaliśmy naszych czytelników w poprzednich numerach GŁ nowy kampus Domu Dziecka miał powstać pierwotnie w Kaliskach lecz w wyniku presji określonych miejscowych środowisk, grupy inicjatywnej (wszak demokracja trafiła również w zaścianki) jego lokalizacja została zmieniona na Łochów (plac przy LO, od ulicy Szkolnej). Budowa nowego kampusu Domu Dziecka (trzy budynki, w każdym po 14 wychowanków) ma być rozszerzona o kompleks sportowy, czego łączny koszt ma wynieść ok. 3,5 mln zł. Środki na ten cel mają pochodzić z bezprzetargowej sprzedaży pałacu Paderewskich w Julinie, w którym obecnie mieści się Dom Dziecka dla około 30 dzieci.

 

Wszystko wskazuje na to, że jego nabywcą będzie samorząd wojewódzki, gdyż w końcówce minionego roku samorząd ten przyjął uchwałę wraz z autopoprawką, gdzie zabezpieczono na ten cel (bezprzetargowe nabycie budynku po domu dziecka w Julinie) kwotę 3,5 mln zł. Władze sejmiku wojewódzkiego planują, że utworzą na jego terenie Mazowieckie Centrum Edukacji Ekologiczno-Historycznej, Izbę Pamięci poświęconą Helenie i Ignacemu Janowi Paderewskim oraz ustanowić mają siedzibę Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, która obecnie mieści się w Siedlcach.

Stosowne akty notarialne w sprawie sprzedaży mają zostać podpisane na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku, a budowa nowego kampusu Domu Dziecka w Łochowie ma być rozpoczęta już w sierpniu, wg projektu budowlanego, który ma być gotowy w marcu.

Całe to zamieszanie (z być może pozytywnym skutkiem) wypłynęło ze zmienionych w 2011 roku zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, według której do 2020 roku liczba podopiecznych w jednym budynku domu dziecka nie może wynosić więcej niż 14 osób. Ponadto od 2020 roku w domu dziecka przebywać będą mogli tylko dzieci i ich wychowawcy, bez personelu pomocniczego, sprzątającego i gotującego, a dzieci od 10 roku życia - w ramach wychowania przez pracę - same mają prać, sprzątać i przygotowywać posiłki. W sumie to o wiele bardziej wychowawcze niż obecna sytuacja i może się okazać, że mniej kosztowna (obecnie miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w julińskim domu dziecka przekracza 5 tys. zł).

                R