Archiwum

Kandyduję

Rozmowa z kandydatem na Burmistrza Łochowa - Sylwestrem Grotkowskim

- Zacznę od pytania, które na pewno słyszał Pan już wiele razy, dlaczego podjął Pan decyzję o kandydowaniu?

- Wybory Burmistrza Łochowa odbywają się w okolicznościach, których my, mieszkańcy Gminy Łochów wolelibyśmy nie doświadczyć. Po wielu latach pracy na rzecz rozwoju naszej Gminy, zmarł Burmistrz Marian Dzięcioł. Przez lata przyglądałem się jego działaniom, często dyskutowaliśmy na różne tematy, a nawet spieraliśmy się. Wspomnę, że w 2010 r. byliśmy nawet kontrkandydatami w wyborach Burmistrza Łochowa. Śmiem twierdzić, że zawsze jednak byliśmy przyjaciółmi, a nasze spory i dyskusje prowadziły do realizacji także moich pomysłów.

Za przykład mogę podać choćby budowę orlika, utwardzenie i zadaszenie placu targowego wraz z miejscami parkingowymi w Łochowie czy promowanie alternatywnych źródeł energii, które to pomysły, podobnie jak wiele innych, zaproponowałem  w swoim programie wyborczym w 2010 r. Uważam, że były i są to działania dobre i pożyteczne dla mieszkańców Naszej Gminy, dlatego postanowiłem podjąć się dalszej realizacji  projektów, które prezentowałem w swoich wcześniejszych programach wyborczych, a których część została lub jest już w trakcie realizacji. Decyzja ta, choć niełatwa z uwagi na śmierć dotychczasowego Burmistrza, podyktowana była także moim przekonaniem, że Gmina Łochów potrzebuje nowego otwarcia. Na jej czele powinien stanąć człowiek, którego wiedza i doświadczenie pozwolą wykorzystać wszelkie  możliwości i atuty  samej Gminy dla jej dalszego - jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju. Wierzę, że właśnie takim kandydatem jestem.

- Wspomniał Pan o śp. Burmistrzu Dzięciole zdaję sobie sprawę, że to niełatwe pytanie ale proszę powiedzieć jak Pan ocenia czas urzędowania poprzedniego burmistrza

- Uważam, że praca jaką wykonał będąc burmistrzem naszej Gminy jest nie do przecenienia. Jego charyzma i umiejętność zjednywania sobie ludzi, pozwoliła na przeprowadzanie trudnych, ale dalekowzrocznych  projektów. Nasza Gmina stała się jednym z liderów w pozyskiwaniu środków na jej rozwój. Niegdyś biedna i zapomniana, dziś jest atrakcyjna turystycznie. Mało tego, ludzie, którzy nas kiedyś tylko odwiedzali, dziś się tu osiedlają. Przyciąga ich urokliwe otoczenie, ale i potencjał gospodarczy, położenie przy trasie tranzytowej jaką jest droga nr 50. Pozostając z szacunkiem i uznaniem dla Jego dorobku, będę kontynuował działania na rzecz rozwoju Naszej Gminy, poszerzając plany i zamierzenia o swoje własne projekty.

- Mamy do wyboru czworo kandydatów. dlaczego mieszkańcy mają postawić właśnie na Pana?

- O moich kontrkandydatach wolałbym się nie wypowiadać. Wszyscy są znani lokalnej społeczności. Wiemy, czego możemy się po nich spodziewać, czemu podołają, a co ich przerośnie. Ja proponuję nowe otwarcie. Nowe spojrzenie na stare problemy. Nowe rozwiązania, które w moim przekonaniu będą przynosić lepsze efekty. Zarządzania instytucjami uczyłem się nie tylko studiując, ale także, a może przede wszystkim, pracując na różnych odpowiedzialnych stanowiskach. Wiele lat pracowałem w Warszawie, gdzie nawiązywałem liczne kontakty, które w przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w działaniach na rzecz rozwoju naszej Gminy.

- Jeśli Pan wygra co będzie główną osią Pańskich działań?

- Trudno określić jedną oś działania. Zarządzanie takim olbrzymim organizmem jakim jest Gmina, wymaga działania na wielu polach, ale kilka obszarów ma szczególne znaczenie.

Po pierwsze rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie naszej Gminy, bo to tu powstają nowe miejsca pracy, a więc buduje się dobrobyt mieszkańców, a w ślad za nimi samej Gminy. Im lepsze będą warunki do prowadzenia przedsiębiorstw na naszym terenie, tym więcej będzie ich powstawać, będzie rosła konkurencja, będzie napływał kapitał inwestycyjny z zewnątrz. Łochów ma warunki do tego, by stać się małą stolicą przedsiębiorczości na Mazowszu.

Rozwój Gminy w bardzo dużym stopniu zależy od możliwości komunikacyjno-transportowych. Dlatego będę kontynuował dalszą rozbudowę i modernizację sieci dróg i infrastruktury drogowej. Bezpieczna nawierzchnia, chodniki dla pieszych, oznakowane przejścia przez ulice, oświetlenie, bezpieczne wiaty przystankowe - to wszystko może mieć decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach Naszej Gminy.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest polityka prorodzinna. Myślę, że dobrym krokiem będzie stworzenie, wzorem innych miast, karty dużej rodziny. Liczę w tej sprawie na wyniki szerokich konsultacji społecznych, dzięki którym przywileje wynikające z posiadania takiej karty będą trafiały w potrzeby dużych rodzin.

Nasze dzieci muszą mieć równe szanse w zdobywaniu świata. Dlatego jedną z najważniejszych spraw jest zapewnienie im wysokiego poziomu nauczania i szeroko rozumianego rozwoju, potwierdzonego wysokimi notami na egzaminach, co otworzy im drogę na wszystkie uczelnie wyższe w Europie.  Drogą do tego jest m. in. stworzenie dobrych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz systemu motywacyjnego, który będzie promował najlepszych i najbardziej zaangażowanych. 

Kolejna bardzo ważna  sprawa, to współpraca ze strażakami. Wiem, że baza budynkowo-lokalowa jest w dobrym stanie technicznym. Jednak tabor pojazdów i specjalistyczny sprzęt wymaga w wielu jednostkach uzupełnienia lub wręcz wymiany. Środki na to można pozyskać  z programów unijnych zawartych w nowej perspektywie finansowej UE, dlatego w porozumieniu  z komendantami zamierzam te braki uzupełniać.

Nie do przecenienia jest doprowadzenie  gazu ziemnego do Łochowa. Można powiedzieć, że gaz ziemny, podobnie jak niegdyś  elektryczność, jest synonimem rozwoju. Zmniejszenie zużycia tzw. brudnych surowców do produkcji energii, w krótkim czasie wpłynie także pozytywnie na stan środowiska w naszej okolicy.

Urząd ma służyć dobru mieszkańców, dlatego powinien funkcjonować tak, aby mieszkańcy mogli załatwiać w nim sprawy w sposób jak najbardziej dla siebie dogodny. Temu celowi służyć ma organizacja pracy urzędników z możliwością zastosowania ruchomego czasu pracy po to, by ludzie pracujący np. w Warszawie też mogli załatwić swoje sprawy. Wprowadzę takie udogodnienia  jak „Jedno okienko”, w którym można będzie załatwić wiele spraw na raz, e-urząd – czyli możliwość składania i odbierania różnych dokumentów drogą elektroniczną, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych czy matek z małymi dziećmi. To wszystko jest możliwe przy dobrej woli i współpracy całej kadry, dlatego stworzę system motywacyjny promujący  doświadczonych, dobrych i zaangażowanych w pracę urzędników.

Mieszkańcy powinni, moim zdaniem, w większym stopniu uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o sposobie wydawania środków finansowych Gminy. Dlatego uruchomię budżet partycypacyjny i fundusz sołecki. Mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują.

XXI wiek jest wiekiem komunikacji internetowej. Bez możliwości szybkiego transferu informacji niemożliwy jest dziś rozwój na wysokim poziomie. Dlatego zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie całej Gminy także traktuję jako zadanie priorytetowe.

I wreszcie sprawa opłat za wywóz śmieci. W budżetach rodzinnych jest to dość poważna kwota, dlatego zrobię wszystko, aby opłaty te obniżyć. Działanie takie ma na celu wyeliminowanie tzw. „dzikich wysypisk”, które niestety możemy zobaczyć wchodząc do naszych pięknych lasów.

To tylko część moich planów. O innych, dotyczących m. in. kultury czy sportu,  mogą Państwo dowiedzieć się z mojej ulotki, strony internetowej na fb, lub usłyszeć wprost ode mnie na spotkaniach. Mam nadzieję, że będę mógł również przedstawić swoje plany podczas debaty z moimi kontrkandydatami, do której ich  zaprosiłem 4 stycznia 2016r. Jeśli przyjmą moje zaproszenie, to spotkamy się wszyscy 17 stycznia 2016r. Liczę na to, że wszyscy będziemy mieli szansę podczas tej debaty przekonać Wyborców do oddania głosu na najlepszego kandydata.

- Ambitne plany. Mam nadzieję, że do zrealizowania. Jestem przekonany, że jeszcze przed wyborami uda nam się wrócić do rozmowy.

- Serdecznie dziękuję! Pozdrawiam wszystkich czytelników! Zapraszam na wybory!

 

                Materiał wyborczy KWW Sylwestra Grotkowskiego