O uroczystości w Trójce jeszcze raz

Poświęcenie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3

       Dnia 19 stycznia 2013 roku odbyło się uroczyste przekazanie społeczności szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie sali gimnastycznej oraz zespołu boisk „Orlik”. Uroczystość rozpoczęła się mszą w kościele parafialnym, którą odprawił J.E. ksiądz biskup drohiczyński Antoni Dydycz. Na uroczystość  przybyło wielu gości (Przyp. Red.: zob. Uroczystego otwarcia dokonano).

 

 
       Po mszy świętej nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi kompleksu boisk „Orlik 2012” oraz na nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Po zwiedzeniu nowych obiektów sportowych, dalsza część uroczystości została przeniesiona do auli szkoły, gdzie odbyły się przemówienia oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów. W podziękowaniu za wybudowanie nowoczesnych obiektów sportowych przy SP nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie uczniowie wraz z dyrektorem Pawłem Gelbrechtem oraz panią dyrektor Krystyną Dołowy na ręce pana Burmistrza Mariana Dzięcioła przekazali kwiaty, a symboliczną różę otrzymali wszyscy zaproszeni goście. O inwestycji i jej znaczeniu mówił pan burmistrz Marian Dzięcioł oraz kolejni goście.

Czirliderki z szkoły podstawowej wraz z starostą       Po podniosłym akcencie wręczeń odznaczeń i medali (Przyp. Red.: zob. też Uroczystego otwarcia dokonano) wielkim zainteresowaniem cieszyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Składała się ona z pokazów tanecznych, sportowych, piosenek, występu małych różowych cheerleaderek oraz pokazów cyrkowych. Uczniowie na wesoło i sportowo wyrazili wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania pięknych obiektów sportowych oraz świętowali w tym dniu z nami. W myśl słów piosenki śpiewanej przez Adę Dobosz „Marzenia się spełniają” nasze marzenia właśnie się spełniły.

Występy artystyczne uczniów szkoły podstawowej

 

       Mamy nadzieję, że nowe obiekty będą miejscem do ,,szlifowania’’ obecnych talentów sportowych, a także odkrywania nowych.

Szkolni Organizatorzy Uroczystości

 

 
Michal Krupa