Inauguracja w ŁUTW

21 października słuchacze Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli nowy, trzeci semestr. W oficjalnej inauguracji roku akademickiego udział wzięli:  Maria Koc - senator RP i Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.  Salę widowiskową MiGOK w Łochowie wypełnili słuchacze i mieszkańcy Łochowa. W tym roku studia na ŁUTW rozpoczęło 45 słuchaczy.

Otwierając uroczyście nowy rok akademicki, działającego przy Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyrektor MiGOK a jednocześnie kierownik ŁUTW  - Artur Lis życzył studentom ciekawej przygody z nauką, dobrze spędzonego czasu oraz korzyści ze wzajemnych spotkań.

 

Inauguracyjny wykład poprowadziła Maria Koc - senator RP, wieloletni dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Tematem wykładu była „Magia lustra”. Słuchacze dowiedzieli się z prelekcji o historii lustra oraz o legendach z nim związanych. Szczególne zainteresowanie okazywali najsłynniejszemu lustru, związanym z legendą o Twardowskim. Lustro to przetrwało do naszych czasów. Zwierciadło przechowywane jest w zakrystii kościoła parafialnego w Węgrowie i jest dostępne dla turystów.  Trafiło tam na początku XVIII wieku za sprawą rodziny Krasińskich, ówczesnych właścicieli Węgrowa.  Wykonane zostało w Niemczech na początku XVI wieku, z białego metalu, prawdopodobnie stopu srebra i złota. Jest pęknięte na trzy części. Pęknięcie to przypisuje się Napoleonowi Bonaparte, który w roku 1812 w trakcie wyprawy na Rosję, zawitał do Węgrowa. Wódz postanowił rozbić tu obóz. Gdy usłyszał o legendzie lustra, które może pokazywać przyszłość, postanowił zobaczyć je na własne oczy. Podobno ujrzał w nim klęskę, jaką miała ponieść jego armia w Rosji. Przerażony upuścił lustro, które pękło na trzy kawałki - pęknięcie, widoczne jest do dziś.

Kolejna legenda związana jest z królem Zygmuntem Augustem, dla którego Twardowski miał wywołać ducha jego zmarłej żony Barbary Radziwiłłówny. Usadziwszy  króla naprzeciwko lustra nakazał mu,  aby pod żadnym pozorem nie wstawał z krzesła, bo to może przynieść wielkie nieszczęście. Król wzruszony widokiem młodo zmarłej żony, wstał i próbował ją objąć. W tej samej chwili zjawa rozpłynęła się, a lustro pękło. Niedługo po tym wydarzeniu zarówno król, jak i mag Twardowski zmarli.

W części roboczej Inauguracji  głos zabrała Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego. W swoim wystąpieniu omówiła politykę senioralną na Mazowszu, która - jak zauważyła - jest pochodną demografii. Według prognoz Unii Europejskiej, w roku 2050 zbiorowość seniorów stanowić będzie ponad 30% ogółuludności Europy. Podobne trendy występują w Polsce. W 2010 roku  ludność w wieku60+ stanowiła 19,6% populacji. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. osoby powyżej 60 roku życia będą stanowić blisko 25% ludności polskiego społeczeństwa. W województwie mazowieckim w roku 2013, udział osób w wieku poprodukcyjnym wynosił 19,1%. Ten stały wzrost seniorów jest poważnym wyzwaniem dla samorządów wszystkich szczebli. W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 wskazano szereg działań, podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia seniorów i wspierających samodzielność i aktywność osób starszych. Dodała też, że inicjatywy lokalne, aby mogły się rozwijać, wymagają wsparcia finansowego. Na poziomie krajowym głównymi programami ukierunkowanymi na pomoc seniorom są: Rządowy program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 oraz Program wieloletni Senior-WIGOR na lata 2015-2020. Natomiast na poziomie województwa funkcjonuje Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, dysponujący pokaźną kwotą 172 mln euro.

Następnym prelegentem był Stanisław Grądzki - przewodniczący Rady Programowej ŁUTW, który omówił działania lokalne w zakresie polityki senioralnej które w najbliższym czasie zostaną podjęte na poziomie ŁUTW, Klubu Seniora, MiGOK i Biblioteki. Zaliczył do nich: uruchomienie programu Łochowska Karta Seniora, utworzenie Gminnej Rady Seniorów, uruchomienie Punktu Informacyjnego dla Seniorów o charakterze doradczo-pomocniczym, poprawę dostępności informacji dla Seniorów o wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy Łochów, zakup nowości wydawniczych, uwzględniający preferencje Seniorów, rozszerzenie składu Rady Bibliotecznej o przedstawiciela Seniorów. Ponadto pan Stanisław Grądzki, jako przewodniczący Rady Bibliotecznej, w imieniu nieobecnej pani dyrektor Biblioteki (brała udział w posiedzeniu Rady Miejskiej Łochowa) omówił kalendarz  imprez  z okazji 660-lecia Łochowa, zaplanowany przez nią, których organizatorem  lub współorganizatorem mogła by być Biblioteka.

Ofertę programową ŁUTW na rok akademicki 2015-2016 przedstawiła Aneta Kowalczyk, opiekun ŁUTW. Składa się ona z dwóch części: pierwsza obejmuje wykłady otwarte dla wszystkich studentów a druga to zajęcia wybrane przez samych studentów Uniwersytetu, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.  Oni też mieli duży wpływ na ostateczny kształt oferty. Szczególnie wyróżniły się tu: Janina Gałązka, Stanisława Archicińska i Wanda Suchenek, które zaproponowały szereg nowych zajęć , m.in. warsztaty kucharskie, warsztaty ogrodnicze, spotkania z książką w ramach DKF  prowadzonego przez Annę Szcześnik, Gimnastyka „Zdrowy kręgosłup” – mgr fizjoterapii M. Kobylińską, zajęcia ruchowe „Nordic walking” i wiele innych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Łochowie od 2014 roku. Na wykładach poruszane są zagadnienia z zakresu psychologii społecznej, zdrowia, bioetyki, przepisów prawa i ich stosowania w praktyce, filozofii, przyszłości języków na świecie, w tym przyszłości języka polskiego. W zajęciach udział bierze ponad czterdzieści  osób z Łochowa i okolic.

Zadania Rady Programowej ŁUTW nie należą do łatwych,  zauważył w podsumowaniu uroczystości, przewodniczący Rady Stanisław Grądzki. Rada organizuje wykłady, kursy i zajęcia praktyczne. Jej zadaniem jest również zapewnienie osobom, które okres aktywności zawodowej mają już za sobą, możliwości zaspokajania zainteresowań i zdobywania wiedzy oraz utrzymania aktywności społecznej. Zatem wyzwania przez studentami z Łochowa wcale nie są małe i, jak to się mawia, życzymy im połamania piór i kolejnej tak udanej inauguracji.

Zakończeniem imprezy był  film pt. „każdy może, jeśli tylko chce” zaprezentowany  studentom przez Anetę Kowalczyk,  film pełen ciepła, optymizmu i humoru…


Anna Szcześnik

 
Michal Krupa