Nowy proboszcz naszej parafii

               Podczas południowej niedzielnej Mszy św. dnia 4 października br. miało miejsce oficjalne powitanie nowego proboszcza łochowskiej parafii. Jest nim Ks. Roman Kowerdziej. Urodził się 2 maja 1961 roku w Łubinie Rudołtach. Szkołę podstawową ukończył w Łubinie Kościelnym, Technikum Rachunkowości Rolnej w Bielsku Podlaskim, a Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Święcenia diakonatu otrzymał w Perlejewie 29 czerwca 1985 roku, zaś święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Władysława Jędruszuka 15 czerwca 1986 roku w Nurcu. 

 

Pracował jako wikariusz w Miłkowicach Maćkach, Hajnówce, Ciechanowcu, parafii p.w. Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim i w parafii konkatedralnej w Sokołowie Podlaskim. Był proboszczem w Czartajewie i Perlejewie. Ukończył Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Pełnił też funkcje rejonowego moderatora Ruchu „Światło - Życie”, asystenta KSM Diecezji Drohiczyńskiej, dyrektora Ośrodka Ekumenicznego i dyrektora Wydziału do spraw Młodzieży Kurii Diecezjalnej.

                R

 
Michal Krupa