To już 70 lat!

               Sąsiadujące z nami Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana, wchodzące obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem obchodziło w dniach 3-4 października br. jubileusz 70-lecia istnienia. Na VII Zjazd Absolwentów zorganizowany z okazji urodzin Szkoły przybyło około 250 osób. Byli wśród nich zaproszeni goście: ks. Biskup Tadeusz Pikus, Senator RP - Maria Koc, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego - Elżbieta Lanc, Wicestarosta - Halina Ulińska, Wójt Gminy Sadowne - Waldemar Cyran.  Uroczystość, której mottem stały się słowa „By pokrzepić się wspomnieniami, rozpoczęła Msza św. odprawiona pod przewodnictwem jego ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Po uroczystości kościelnej przedstawiciele absolwentów udali się na cmentarz i złożyli kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli liceum.

 

                Dalszą część święta, która miała miejsce w sali gimnastycznej LO, poprowadzili absolwenci - członkowie Komitetu Organizacyjnego: Maria Nowakowska i Wojciech Łopaciński. Uroczystość stała się doskonałą okazją do podsumowań, podziękowań i wyrażenia wdzięczności za działalność szkoły. Zaproszeni goście docenili 70-letnią pracę edukacyjną Liceum, upamiętniając jubileusz odznaczeniami i pismami gratulacyjnymi. Z rąk Elżbiety Lanc, reprezentującej Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem zostało odznaczone pamiątkowym medalem PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Jest to dla  szkoły ogromne wyróżnienie i docenienie pracy kadry pedagogicznej. Senator Maria Koc na ręce Dyrektora Sławomira Ryszawy wręczyła szkole pamiątkowy grawer z gratulacjami i podziękowaniami za piękną i pełną poświecenia pracę na rzecz lokalnej społeczności. Listy gratulacyjne wręczyli: Wicestarosta w imieniu Starosty Węgrowskiego oraz Wójt Gminy Sadowne. Uroczystości były okazją dla wyrażenia wdzięczności wychowanków dla swoich nauczycieli. M.in. owacyjne brawa i kwiaty otrzymał emerytowany Dyrektor Liceum Edward Herman. Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali albumy fotograficzne i pamiątki jubileuszowe.

Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu młodzieży. Była to sentymentalna podróż w czasie, podczas której kolejne 7 dekad z historii Liceum, przedstawione zostały w tańcu, piosence oraz poezji. 

Zwieńczeniem uroczystości był wieczorny bal absolwentów, na którym wspaniała zabawa trwała do świtu. Jedni tańczyli, inni przemierzali szkolne korytarze, oglądali sale lekcyjne, stare kąty. Wszyscy rozmawiali i wspominali.

Po kilku godzinach odpoczynku, w niedzielę 4 października absolwenci stawili się na pożegnalnym ognisku i koncercie Zespołu Sadowianki. Zapowiedziano już następny - ósmy - zjazd absolwentów: już za 5 lat!

                R

 
Michal Krupa