Obchody 150 rocznicy bitwy pod Węgrowem

       Obchody rocznicy bitwy pod Węgrowem,  w tym roku ze względu na okrągłą rocznicę, miały bogaty program. Trwały trzy dni, w dniach 1-3 lutego.

       1 lutego odbyła się konferencja naukowa pt. „Powstanie Styczniowe (1863-1864). Retrospekcja z perspektywy 150.  lecia”. Organizatorem  jej było miasto Węgrów i Akademia Obrony Narodowej.  Sala kinowa AON zgromadziła liczne grono naukowców  reprezentujących Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, Polską Akademię Nauk, Szkołę Wyższą Almamer w Warszawie, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych oraz gospodarzy. Byli obecni też przedstawiciele Muzeum Niepodległości, Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie, Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej oraz Urzędu Miasta w Węgrowie a także harcerze i mieszkańcy powiatu. Uczestnicy konferencji wysłuchali kilkunastu referatów i komunikatów. Konferencję otworzył komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek oraz burmistrz Węgrowa Jarosław Gręda. Słuchacze otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat genezy powstania, działań militarnych i polityczno-militrarnego  znaczenia. Omówiono też bitwy pod Węgrowem, Siemiatyczami i Żyżynem oraz postacie dowódców z Podlasia. Przedstawiono również ukształtowanie się tradycji powstania w społeczeństwie i obchody rocznic, zarówno przed I wojną światową jak i po odzyskaniu niepodległości. Były tez akcenty lokalne w postaci referatów o udziale ludności powiatu w samym powstaniu i w upamiętnieniu bitwy. Dyskusja na zakończenie konferencji nie przyniosła jednoznacznego rozstrzygnięcia co do oceny powstania.

       2 lutego miała miejsce podróż historyczno-geograficzna szlakiem walk Powstania Styczniowego na Ziemi Węgrowskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej, Urzędu Miasta w Węgrowie,  Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej, harcerze oraz miłośnicy historii. Podróż rozpoczęła się na cmentarzu w Kamionnie,  gdzie znajduje się grób powstańca L.I. Wiktora. Następny etap to cmentarz w Korytnicy. Tam znajduje się miejsce pochówku innego powstańca Jana Małkowskiego. Dalej uczestnicy wycieczki przejechali do Wierzbna. Na terenie kościoła znajduje się grób 17 poległych w bitwie węgrowskiej nieznanych powstańców. Kolejny postój to pole bitwy pod Węgrowem. W każdym z tych miejsc odmówiono modlitwę za zmarłych i zapalono znicze. Odwiedzono też cmentarze w Węgrowie, ewangelicki i rzymsko- katolicki, gdzie znajdują się groby uczestników bitwy. Na tym ostatnim odwiedzono też grób księdza Jemielitego, proboszcza parafii w Węgrowie, który pochował poległych w bitwie. Ostatnim akordem była uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Józefa Berlińskiego i innych nieznanych powstańców. Tablica ta znajduje się na terenie Gimnazjum gminy Liw, z siedzibą w Węgrowie, miejscu ich rozstrzelania.

       Ostatni dzień obchodów to niedziela 3 lutego. W tym dniu miały miejsce uroczystości przy pamiątkowym głazie na polu bitwy. Odbył się tam uroczysty apel poległych oraz złożenie wieńców. Zaprzysiężono także nowych członków węgrowskiej drużyny harcerskiej. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz centralnych z wiceministrem obrony panem C. Mroczkiem , przedstawiciele sejmiku województwa mazowieckiego oraz władze samorządowe powiatu i miasta. Uroczystość uświetnił udział kompanii honorowej wojska.  Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział we mszy świętej w kościele poklasztornym w Węgrowie, którą odprawił biskup drohiczyński - Antoni P. Dydycz.  Trzydniowe uroczystości zakończyła, przeprowadzona z rozmachem, przy udziale kilkudziesięciu uczestników pieszych i konnych, rekonstrukcja bitwy.  Uświetniła ją doskonała oprawa świetlna i muzyczna.

Tadeusz Łuniewski

 
Michal Krupa