Wieści gminne

Sierpniowe informacje i decyzje Burmistrza

•Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na pokrycie kosztów dowiezienia „Kapeli Łochowskiej” i Zespołu  Śpiewaczego Kobiet Aktywnych „Gwizdalanki” w dniu 5.07.2015 r. do Karniewa, na Jubileuszowy XX Mazowiecki Przegląd Wiejskich Zespołów Kabaretowych „STOPA”  i do Liwa w dniu 25.07.2015 r. na II Międzynarodowy Turniej Smaków;

 

- na pokrycie kosztów zakupu pucharów dla uczestników turnieju piłkarskiego, który odbył się w dniu 19.07.2015 r. podczas Pikniku Strażackiego w Jasiorówce. Kwota dofinansowania 187,70 zł;

- na sfinansowanie naprawy samochodu ratowniczego marki P400 (uszkodzeniu uległy samo regulatory hamulca tylnej osi). Koszt naprawy około 1.700 zł;

- na bezpłatne użyczenie środka transportu, busa z  ZOSS, na przewóz delegacji mieszkańców Łochowa wraz z wieńcem dożynkowym do Bielska Podlaskiego w dniu 12.09.2015 r.;

- na dofinansowanie zakupu węży gaśniczych, prądownicy, agregatu prądotwórczego, rękawic ochronnych oraz siekiery jako wyposażenie samochodu strażackiego. Kwota dofinansowania 1500 zł.

• Zamawiający, Gmina Łochów, przeprowadziła w ostatnim czasie następujące postępowania:

- w trybie przetargu nieograniczonego:

  1. 1.     Unieważniono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów. Na 7 części postępowania oferty zostały złożone przez 4 Wykonawców. Cena oferty z najniższą ceną w poszczególnych częściach prowadzonego postępowania, przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego, który nie mógł obecnie zwiększyć kwoty na realizację poszczególnych części niniejszego zamówienia. W związku z powyższym zachodziła przesłanka unieważnienia postępowania.
  2. 2.     Na modernizację drogi gminnej dojazdowej w Pogorzelcu w Gminie Łochów. Złożono 2 oferty o rozpiętości cen od 84.990 zł do 172.315 zł. Dokonano wyboru oferty z niższą ceną i okresem gwarancji 48 miesięcy, wykonawca: „KANIUK” Zakład Usług Lidia Kaniuk Zgrzebichy.
  3. 3.     Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Łochów. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - w części 1:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego i części wsi Jasiorówka oraz w części 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszkowskiej, wykonawca: Instalacje Sanitarne Andrzej Wasiluk, Biała Podlaska, z cenami 56.000 zł i 4.900 zł i terminem wykonania 5 miesięcy;  w części 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zatorze w Łochowie oraz w części 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza, Chopina i Sęczyka w Łochowie, wykonawca: Biuro Usług Technicznych Krzysztof Kruk, Węgrów, z cenami  9.717 zł 6.642 zł i terminem wykonania 6 i 5 miesięcy.
  4. 4.     Na wykończenie części parterowej budynku ŁKS Łochów. Wpłynęło 9 ofert o rozpiętości cen od  478.615 zł do 704.677 zł i okresem gwarancji od 48 do 60 miesięcy.

- w trybie zapytania cenowego:

  1. 1.     Na wykonanie projektu modernizacji Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Dokonano wyboru oferty, wykonawca: ,,P&M”  PROJEKT Przemysław Płowecki, Częstochowa, z ceną 44.280 zł.
  2. 2.     Na wykonanie ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie od strony ul. Folwarcznej. Dokonano wyboru oferty, wykonawca:  P.W. EVELTOM BIS Stefan Kokot, Perkowo k/Przemętu, z ceną 115.600  zł.

• Wybrane sierpniowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015 ;

- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Łochów za II kwartał 2015 r.;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji przebudowa ulicy Folwarcznej w Łochowie;

- w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półr. 2015 r;

- w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półr. 2015 r;

- w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r;

- w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum;

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym;

- w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum.

Pozostałe info gminne

• Pierwszą turę odlatujących do ciepłych krajów od nas bocianów (wzbijające się około 26 sztuk z wykorzystaniem komina konwekcyjnego) Red. obserwowała 17 sierpnia (pon. przed południem). Na drugą turę (przełom sierpnia/września) pozostały już jedynie pojedyncze osobniki.

• Upały zapoczątkowane w pierwszych dniach sierpnia trwały do 1 września. Najbardziej upalnie w naszym rejonie było 8 sierpnia (sobota) + 36 st. Celsjusza w cieniu, tuż przed północą tego dnia + 26 st. Celsjusza. Nawet w tropikalnych krajach tak nie mieli. A susza coraz bardziej dawała się we znaki czyniąc szkody w uprawach. W tropikalnych krajach średnio raz dziennie jest burza lub intensywny opad deszczu.

• Konferencja historyczna na temat bitwy pod Jerzyskami odbędzie się 18 września o godz.19:00 w Miejskim Domu Kultury w Wołominie na ul. Mariańskiej 7. Organizatorem jest Redakcja Faktów WWL. 

• Komitet terenowy Prawa i Sprawiedliwości zaprasza na spotkanie z senator Marią Koc i poseł Krystyną Pawłowicz, które odbędzie się 26 września /sobota/ o godz.16:00 w Kamionnie. Szczegóły na plakatach. 

• W szóstej rundzie (6.IX.) rozgrywek piłkarskich ligi okręgowej rundy jesiennej ulegliśmy na wyjeździe liderowi Gromowi Warszawa 0:2, wcześniej (2.IX.) u nas ulegliśmy Legionowi II Legionowo 0:4 i 29.VIII. z Vulcanem Wólka Mlądzka wyrwaliśmy jeden punkt remisując 1:1. Po sześciu kolejkach zajmujemy 14 (spadkowe) miejsce z dorobkiem 4 pkt. (1 wygrana, 1 remis, 4 przegrane). Już 12.IX. zagramy z Dębem Wieliszew. Czy zła passa za nami?

                R

 
Michal Krupa