Strażackie święto w Pogorzelcu

W sobotę 22 sierpnia br. strażacka brać z Pogorzelca świętowała swój Jubileusz – 80 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej tej miejscowości, czyli święto czterech pokoleń.

Tradycyjnie rozpoczęto od Mszy św. w kościele parafialnym w Gwizdałach celebrowanej przez ks. Marka Kosendiaka. Po czym oficjalne obchody przeniesiono do strażnicy OSP w Pogorzelcu. Jubileusz ten świętowano wspólnie z sąsiednimi OSP: z Budzisk, Kamieńczyka, Gwizdał i nieco dalszych: Baczek, Jasiorówki i Łochowa (ul. Węgrowska, Ł. Fabryczny). Gości, w tym władze samorządowe wszystkich trzech szczebli witał Komendant OSP Pogorzelec - Jacek Owsianka.

 

Przy tego rodzaju okazjach przemawiających było wielu, jednak przypomnienie w pigułce dosyć trudnej historii tej formacji, zmaganie się z wieloma przeciwnościami było najistotniejsze. Największą dumą 42 strażaków OSP Pogorzelec, wśród których jest też kilka kobiet, napawa fakt wchłonięcia ich jednostki (20 lat temu) do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W dowód ich ofiarności i działań jednostka została uhonorowana medalem Pro Mazovia, co z dumą prezentował Komendant. Następnie wręczono dyplomy uznania, resortowe medale za zasługi oraz odznaki wzorowego strażaka. Gościom wręczono natomiast porządnie oprawioną i bogato ilustrowaną publikację „Strażacy Ziemi Węgrowskiej” z okolicznościową dedykacją.

Część nieoficjalna, czyli obiad i strażacka biesiada, była równie bogata.

                R

 
Michal Krupa