Plenery

Między 27. lipca, a 1. sierpnia w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbył się Plener Malarski „Dorzecze Bugu i Liwca”, w którym wzięło udział dwunastu malarzy: Anna Boszko, Maryla Księżak, Aneta Kowalczyk, Marta Mauer, Jerzy Dołżyk, Anna Szymczyk, Zbigniew Kotynia, Kamila Kuna, Maria Słowikowska, Katarzyna Słowikowska, Klaudiusz Maselewski oraz Michalina Kaza. Głównym celem pleneru było wykorzystanie krainy geograficznej Łochowa, jako łącznika w kontaktach artystów - malarzy z różnych regionów Polski, a także utrwalanie na płótnie wszelkich walorów tego atrakcyjnego regionu, zarówno pod względem przyrodniczym, kulturowym, jak i turystycznym. Artyści mieli za zadanie namalować dwa obrazy, przynajmniej jeden z nich miał być związany z tematem przedsięwzięcia.

Przez tak krótki czas powstały aż 32 prace, czyli osiem ponad program. Najbardziej płodnym artystą okazał się Zbigniew Kotynia z Biskupca, urodzony – jak to zawsze podkreśla – w Ostrówku koło Łochowa, który namalował aż siedem obrazów. Wszystkie prace, można było zobaczyć 1 sierpnia, podczas Finału Pleneru Malarskiego na Błoniach Pałacu Łochów, na zakończenie którego odbył się Plener Filmowy. Publiczność mogła zobaczyć filmy: „RRRrrrr!!!” oraz „Mumia” z roku 1932, do którego muzykę na żywo zagrał znakomity zespół „Czerwie” z Andrychowa. Grupa istnieje od piętnastu lat i ma za sobą liczne koncerty oraz pięć nagrań płytowych.

W tym samym czasie w Muzeum Gwizdka w Gwizdałach odbył się IV Międzynarodowy Plener Ceramiczny „Gwizdek - Rzeźba”. Organizatorem Pleneru było Muzeum „Gwizdka” w Gwizdałach, Pałac Łochów, Gmina Łochów, a współorganizatorem Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, Stowarzyszenie” Wspólnota Nadbużańska” i Nadleśnictwo Łochów. Przedsięwzięcie to miało na celu propagowanie kultury i sztuki, promocję Muzeum Gwizdka, jak również promocję regionu dorzecza Bugu i Liwca. Tematem prac artystów był gwizdek i wszystko co z nim związane. W Plenerze wzięli udział: Roman Kuzelyak, Katarzyna Borowska-Paź, Daniela Pocenta, Krzysztof Warabida, Krzysztof Grodzicki oraz goście z Białorusi: Valery Marchuk,Tamara Tromza i Aleksandr Kuzelyak z Ukrainy. Na zakończenie pleneru prace zostały ocenione przez jury, którego przewodniczącym był Burmistrz Miasta Łochowa Marian Dzięcioł. Pierwsze miejsce otrzymał Krzysztof Warabida, drugie Tamara Tromza, trzecie Daniela Pocenta.

Kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć prac pleneru malarskiego i ceramicznego, to będzie mógł je obejrzeć już wkrótce w „Galerii MiGOK” - galerii Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Wystawy prac wchodzą w skład imprez zorganizowanych w ramach 50-lecia Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Patronatem medialnym obydwa przedsięwzięcia objęli: Kurier W, Głos Węgrowa i Okolic, a także Gazeta Łochowska.

Dnia 30 lipca dzięki przychylności właścicieli „Galerii Zambrzyniec”, uczestnicy pleneru malarskiego mogli odwiedzić to miejsce i poznać jego niezwykłe uroki.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie oraz „Galeria MiGOK” pragną serdecznie podziękować właścicielom „Galerii Zambrzyniec” za wykazanie się dużą gościnnością w stosunku do artystów z pleneru malarskiego „Dorzecze Bugu i Liwca”

Aneta Kowalczyk

 
Michal Krupa