W Ogrodnikach też się dzieje

W pierwszą niedzielę lipca, na placu zabaw przy Świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach, odbyła się impreza edukacyjno-sportowa dla dzieci szkół podstawowych, promująca ideę konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Organizatorzy: Sołtys Ogrodnik wraz z Radą Sołecką zapewnili wiele atrakcji.  Na stoisku łochowskiej Biblioteki można było wziąć udział w konkursie rysunkowym, literackim, rozwiązać krzyżówkę lub zagadkę literacką, a każda aktywność nagrodzona została nagrodą książkową ufundowaną przez Bibliotekę w Łochowie. Były zabawy na trampolinie, malowanie twarzy i kącik tatuażu. Animator sportu zorganizował rozgrywki sportowe, a ich uczestnikom zapewnił sportowe gadżety. Dodatkowo odbyło się spotkanie z policjantami oraz pokaz umiejętności psa policyjnego.

 

Zaostrzone podczas licznych aktywności apetyty zaspokoiły przygotowane, darmowe przekąski: lody, napoje, słodycze oraz kiełbaski z grilla. Wysoka frekwencja potwierdziła potrzebę tworzenia tego typu wydarzeń. Warto zaznaczyć, że bez charytatywnej pracy wielu osób, Festyn nie mógłby się odbyć. Serdecznie podziękowania należą się Burmistrzowi Łochowa - Marianowi Dzięciołowi za przekazanie środków finansowych na organizację wydarzenia, Dyrektor Biblioteki - Beacie Załęckiej i jej pracownikom za przygotowanie bogatej oferty zabaw dla najmłodszych oraz ufundowaniu kilkudziesięciu książek, łochowskiej Policji za uświetnienie wydarzenia swoją obecnością, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za przekazanie środków na zakup trampoliny oraz gry „Piłkarzyki”, a także członkom Rady Sołeckiej w Ogrodnikach za czynny udział w Festynie.

Zuzanna Bańska

 
Michal Krupa