Za wcześnie

W ocenie resortu odpowiedzialnego za inwestycje drogowe jest za wcześnie, by ująć węzeł komunikacyjny dróg krajowych nr 50 i 62, przecinających się w Łochowie, w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Tak bynajmniej wynika z odpowiedzi z 19 czerwca br. nadesłanej do Burmistrza Łochowa przez Wicedyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Problem jest jednak na dziś, na teraz, gdyż za niespełna rok ruszy Rail Baltica - magistrala kolejowa na Białystok i dalej. Oto treść tej odpowiedzi:

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 maja 2015 r. (znak: L.dz.3924.2015) w sprawie włączenia do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (Program) inwestycji polegającej na budowie 7- kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 62 na terenie gminy Łochów umożliwiającego bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie dróg krajowych nr 50 i 62 uprzejmie informuję, że kwestia rozwiązania problemu komunikacyjnego gminy Łochów jest w dalszym ciągu przedmiotem rozmów i dyskusji, zarówno wewnątrz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jak również z jednostkami nadzorowanym i podległymi (Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK S.A.), których celem jest wypracowanie zakresu rzeczowego oraz finansowego inwestycji oraz potencjalnego porozumienia dotyczącego wzajemnej współpracy zarządców obu obiektów infrastrukturalnych.

Z uwagi na trwające prace nad ostatecznym kształtem list inwestycyjnych ujętych w projekcie Programu, za wcześnie jest na jakiekolwiek deklaracje związane z zapewnieniem finansowania na budowę obwodnicy Łochowa. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dokłada wszelkiej staranności, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie kwestii przejazdu przez węzeł komunikacyjny w Łochowie.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad – Monika Bieniaszewska

 
Michal Krupa