Jasełka naszą domeną

       Jasełka wywodzą się ze średniowiecznych misterii franciszkańskich o narodzeniu Jezusa i złożeniu go w jasłach czyli żłóbku. Święta Bożego Narodzenia, które przepełnione są ciepłem rodzinnego ogniska zainspirowały do kultywowania w naszym przedszkolu jasełkowej tradycji. W naszej małej rodzinie jaką tworzymy wspólnie z dziećmi i ich bliskimi, jasełkowe widowisko wprowadza widzów i aktorów w wyjątkowy nastrój oraz niesie ze sobą istotne elementy religijne i wychowawcze. Święta Rodzina, Trzej Królowie i Aniołowie na tle przezabawnych perypetii Diabła, Turonia i podłego Heroda udowadniają wyższość dobra nad złem, siłę rodziny nad samolubstwem, uroki tradycji nad pustką duszy ludzkiej.

       Już od 15 lat, w każdy bożonarodzeniowy czas jasełka prezentowane są przez najstarszą grupę dzieci 5 letnich. Każdego roku widowisko oparte jest na innym scenariuszu,  scenografii i oprawie muzycznej. W minionym roku o treść scenariusza i ogólną wizję przedstawienia zadbała pani Jolanta Abramczyk, natomiast w realizacji przedsięwzięcia aktywnie pomogły wychowawczynie grupy p. Anna Drużba i p. Elżbieta Fabisiak. W przygotowywanie dekoracji oraz strojów potrzebnych dla jasełkowych postaci zaangażowali się rodzice i personel przedszkola. W kwestii przewozu dzieci na przegląd pomogła dyrekcja naszej placówki, która od lat wspomaga nas w tym projekcie. W przedstawieniu wzięło udział każde dziecko z grupy „Biedronek”, zaś rolę do odegrania uzyskało zgodnie z wyrażoną ochotą i indywidualnymi predyspozycjami.Przedszkole w Łochowie

       Mali artyści z entuzjazmem i scenicznym powodzeniem wystąpili na dużej scenie Węgrowskiego Ośrodka Kultury biorąc udział w XIII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, który odbył się 10 stycznia b. r. „Kolędników z Gwiazdą” pięciolatki z grupy „Biedronek” przedstawiły na przedszkolnej scenie dla swoich młodszych koleżanek i kolegów, również dla najdroższych babć i dziadków oraz  najukochańszych rodziców.

       Niezapomnianym przeżyciem z nutą aktorskiej tremy sprawił naszym dzieciom występ przed ubiegłorocznymi absolwentami naszego przedszkola, którzy gromkimi brawami docenili wysiłki „Biedronek”. Pani Joanna Świętochowska w ramach wymiany artystycznych doświadczeń i wspólnej zabawy zachęciła zaproszonych gości ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie, aby zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i artystyczne. Starsi koledzy, którzy są już uczniami sprawili przedszkolakom ogromną radość i wzbudzili w nich chęć pójścia do szkoły.Przedszkole w Łochowie

       Wszyscy widzowie, którzy mieli okazję oglądać przedszkolne „Jasełka” poddają się nastrojowi chwili. Blask gwiazdy betlejemskiej i kolęd śpiewanych przez chór aniołów wśród dorosłych wywołują wspomnienia z dzieciństwa, skłaniają do refleksji nad przemijającym czasem, zachęcają do spędzania czasu z bliskimi i czynienia dobra dla innych. Brawa i gratulacje za sceniczny trud naszych wychowanków napawają je dumą, ośmielają do podejmowania artystycznych wyzwań i pozwalają przeżyć satysfakcję z dobrze wykonanego przez nie zadania.  

       Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne nadejście okresu Świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie z dziećmi otwieramy ludzkie serca, uczymy nie tylko brać, ale przede wszystkim dawać innym radość i roztaczać miłość, bo „miłość się mnoży, kiedy się ją dzieli”.

       W imieniu społeczności przedszkolnej z grupy „Biedronek” pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu przedstawienia.

Elżbieta Fabisiak

 
Michal Krupa