Rok ŁUTW za nami

24. czerwca był uroczystym dniem w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie, gdzie Wielka Gala Letnia na zakończenie Roku Szkolnego Ogniska Muzycznego, splotła się z pożegnaniem Roku Akademickiego Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Piotr Kamiński (tegoroczny koordynator OM MiGOK w Łochowie) witając gości podczas Gali, przywitał również studentów ŁUTW, którzy licznie przybyli na tę uroczystość. Po koncercie uzdolnionych dzieci i krótkiej przerwie nadszedł czas rozdania dyplomów słuchaczom ŁUTW.

 

Na ekranie w sali kinowej MiGOK wyświetlono napis „Zakończenie Roku Akademickiego 2014/2015 Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Druga część uroczystości została otwarta przez Dyrektora Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie - Artura Lisa, pełnomocnika od spraw ŁUTW - Anetę Kowalczyk, a także przez Beatę Załecką - dyrektorkę Biblioteki Publicznej w Łochowie, która w ŁUTW pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Programowej.

Radzie Programowej, wykładowcom i studentom serdecznie podziękowano, streszczono dokonania minionego roku oraz rozdano dyplomy. Uroczystość zakończono pozowaniem do wspólnej fotografii oraz pokazem zdjęć, które były robione podczas wydarzeń uniwersyteckich podczas minionych ośmiu miesięcy. Po części oficjalnej studenci zostali zaproszeni do Galerii MiGOK na wzniesienie toastu za rok akademicki 2014/2015. Wesoła atmosfera towarzyszyła całej uroczystości, nikomu nie zabrakło dobrego humoru.

W Łochowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Roku Akademickim 2014/2015 słuchacze mogli korzystać z następujących zajęć: informatyka, gimnastyka, brydż, koło hafciarskie, język niemiecki, koło poetyckie, basen, warsztaty robienia kwiatów z bibuły oraz z wykładów, na które zapraszani byli specjaliści z różnych dziedzin.

Odbyły się również dwie wycieczki autokarowe (trasa: Starawieś, Węgrów, Liw, Budzieszyn) oraz do teatru do Warszawy. Dzień przed zakończeniem roku, niektórzy ze słuchaczy uczestniczyli w wycieczce rowerowej do Szumina.

Dużym sukcesem okazała się Pierwsza Biesiada Twórczości Seniorów na Błoniach Pałacu Łochów, gdzie gościem specjalnym był zespół Cała Praga Śpiewa, znana z programu telewizyjnego Must Be The Music.

Seniorzy pokazali jak należy się bawić i udowodnili, że potrafią się bawić, udowodnili, że kochają śpiewać i tańczyć. Niedługo potem odbyła się dla nich impreza taneczna w MiGOK w Łochowie.

A.K.

 
Michal Krupa