Wiarygodna szkoła

Z początkiem roku 2015 została uruchomiona nowa edycja Programu Wiarygodna Szkoła dedykowana liceum ogólnokształcącym oraz technikum. W wyniku rekrutacji dla szkół z naszego województwa i powiatu wyróżniono Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. Oznacza to, że szkoła otrzymała Ogólnopolskie Wyróżnienie Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do Rankingu najlepszych szkół w Polsce. 

 

Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu na osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie młodzieży bezpieczeństwa w szkole. Istotną kwestią jest fakt, że podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanego w oparciu o wyniki podsumowujące egzamin maturalny. EWD - jest to wskaźnik, który w przystępny sposób ukazuje jaki postęp zrobił uczeń w trakcie nauki w szkole. Jest to porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

Program Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnić najlepsze szkoły w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że łochowskie liceum posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Program Wiarygodna Szkoła jest również drogowskazem dla rodziców i uczniów podczas wyboru szkoły. Uczestnictwo w Programie było jednoznaczne z nadaniem szkole Certyfikatu. Gratulujemy.

R

 
Michal Krupa