Szlachetna Paczka – XV edycja

Jestem Koordynatorem Regionalnym SZLACHETNEJ PACZKI.  To wyjątkowy projekt,  który opiera się na idei mądrej pomocy.

SZLACHETNA PACZKA wspiera rodziny, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. W przemyślany sposób łączy rodziny żyjące w ubóstwie, wolontariuszy którzy docierają do rodzin i na podstawie wywiadu środowiskowego włączają do projektu najbardziej potrzebujące rodziny i darczyńców, którzy przygotowują paczki odpowiadające konkretnym potrzebom oraz dobroczyńców, którzy finansują pomoc.

 

W tym celu od lat jednoczymy tysiące osób: wolontariuszy, darczyńców, potrzebujące rodziny i dobroczyńców. Tylko w ostatniej edycji udało nam  się pomóc ponad 19  tysiącom ubogich rodzin z całej Polski.

Niestety wiele rodzin w naszym województwie wciąż przegrywa walkę z biedą. Chcemy dotrzeć do nich i zainspirować ich do zmian. Wierzymy, że dzięki  naszemu wsparciu przełamią się i zaczną wygrywać! Nie będzie to jednak możliwe bez liderów projektu, którzy prowadzą konkretne rejony. W tym roku jednym z rejonów SZLACHETNEJ PACZKI jest Łochów.

SZLACHETNA PACZKA funkcjonuje od 15 lat, a tylko w 2014 roku dotarła do 19 580 rodzin w potrzebie, czyli do ponad 75 tys. osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.

Chcemy, aby w tym roku było ponad 700 regionów w całej Polsce. Nie będzie to możliwe bez liderów!  To oni wykorzystują potencjał tych miejsc i docierają do osób, żyjących w niezawinionej biedzie. Lider to bohater rejonu! Kompletuje zespół  wolontariuszy i odnajduje potrzebujących. Angażując innych w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją. Wielu z nich przyznaje, że udział w projekcie pomaga także im samym – rozwijają się, poznają swoje możliwości, uczą się zarządzania zespołem i czasem, biorą udział w niesamowitych eventach i zawsze są blisko ważnych wydarzeń.

Ostatnia, XIV edycja projektu SZLACHETNA PACZKA, osiągnęła rekordowe wyniki. Projekt połączył ponad 805 000 osób: darczyńców, czyli osoby, które przygotowały mądrą pomoc, SuperW – czyli wolontariuszy, którzy odnaleźli potrzebujących i dobroczyńców (to oni swoimi wpłatami sprawiają, że Paczka może działać). Gdyby dodać do nich wszystkie osoby, które pomogły zorganizować tą edycję – osoby, które pracowały w magazynach i pomagały w transporcie paczek, pracowników firm-partnerów możemy śmiało powiedzieć, że w mądrej pomocy połączyliśmy niemal milion osób. To 2,5% Polaków!

Właśnie rozpoczynamy rekrutację na liderów Paczki 2015. Zgłoszenie i więcej informacji znajdą Państwo na www.superw.pl.

Szukam ludzi odpowiedzialnych, którzy nie boją się wyzwań i są społecznie wrażliwi. W Państwa ośrodku pracuje ich tak wielu! Wierzę, że razem możemy wygrywać wielkie rzeczy. W końcu nasze hasło brzmi: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Anna Lis

 
Michal Krupa