Jubileusz 90-lecia Szkoły w Julinie

Jest wśród mazowieckich lasów ukryte miejsce, gdzie o patriotyzmie nikomu przypominać nie trzeba. Patriotyzm tam, to codzienność. Gdzie pieczołowicie jest kultywowana pamięć o Helenie i Ignacym Paderewskich.

                                                                                                         /B. Jankiewicz, 2010/

                Jubileusz 90-lecia Szkoły w Julinie odbył się 30 maja 2015 r. Uroczystość przygotowała Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, ponieważ ta placówka kontynuując dzieło szkoły julińskiej, jednocześnie obchodziła swoje 5-lecie funkcjonowania.

 

                Sobotnie, majowe przedpołudnie rozświetliło słońcem i przygrzało ciepłem. Płynące chmury pod błękitnym niebem nie zapowiadały obfitego deszczu. Może jakieś symboliczne pokropienie? Odnowiony budynek Szkoły prezentuje się okazale, a jego kolorystyka komponuje się z otaczającym go krajobrazem. Herb Szkoły autorstwa Szymona Kobylińskiego i pełna nazwa tej placówki widniejące na ścianach elewacji zewnętrznej budynku, niewątpliwie dodaje uroku i przypomina o jej założycielach. Klucz wiolinowy to cześć oddana I. J. Paderewskiemu, a koguci grzebień na kluczu wiolinowym czci założycielkę julińskiej oświaty Helenę Paderewską.

                Ołtarz polowy zorganizowano na podeście schodów wejściowych do budynku szkolnego, na wprost ustawiono krzesła i ławki, na których dość licznie zasiedli goście i rodzice. Po lewej stronie od ołtarza polowego rozstawione zostały duże, granatowe namioty. Pod ich osłoną zasiedli uczniowie w pięknych niebieskich mundurkach z emblematem szkoły, do której uczęszczają. Ich wyjątkowo uroczysty wygląd nadał wysoką rangę jubileuszowi, bowiem w dzisiejszej szkolnej modzie to niecodzienny widok.

                 Świętowanie „wielkiego” i „małego” jubileuszu rozpoczęła dyrektorka Szkoły Małgorzata Siuchta wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego KPSP ,,Julin" im. H. i I. J. Paderewskich w Kaliskach i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” przez wszystkich zebranych na uroczystości. Następnie, zaprosiła Ojca SSCC Rafała Kapałę,  kapelana szkoły i proboszcza Parafii Gwizdały oraz wszystkich księży przybyłych na naszą uroczystość
do odprawienia mszy świętej dziękczynno-błagalnej. Mszę św. śpiewem, płynącym prosto z serca oprawili uczniowie Szkoły przy gitarowym akompaniamencie nauczycielki p. Sylwii Zielińskiej.

                Po zakończeniu modlitewnej części uroczystości  Pani Małgorzata Siuchta powitała całą społeczność szkolną i wszystkich gości. Jubileusz swoją obecnością uświetnili duchowni: Dziekan Dekanatu Łochowskiego ks. Ryszard Nicpoń, Proboszcz Parafii Gwizdały O. Rafał Kapała, ks. Prałat Tadeusz Osiński, ks. dr Andrzej Rusinowski, Proboszcz Parafii Kamieńczyk ks. Kazimierz Klepacki, Prezes Fundacji Dzieci - Dzieciom z Nadliwia ks. Krzysztof Małachowski i ks. Łukasz Krawczyk - katecheta Szkoły. Na juliński jubileusz przybyła Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pani Maria Koc oraz władze samorządowe: Starosta Powiatu Węgrowskiego Krzysztof Fedorczyk, Burmistrz Miasta Łochowa Marian Dzięcioł, Wiceburmistrz Łochowa Urszula Anna Kalinowska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie Andrzej Suchenek. W uroczystości uczestniczyli, także: przedstawicielka Mazowieckiego  Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach starszy wizytator p. Bożena Piesio i przedstawiciel Federacji Inicjatyw Oświatowych p. Andrzej Biderman.

                Miłym akcentem obchodów 90 – lecia Szkoły była obecność dr Anety Niewęgłowskiej z Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach, autorki publikacji „Polski Biały Krzyż a wojsko w latach 1919 – 1939”, w której poświęciła kilka stron Pani Paderewskiej i jej fundacji w Julinie. 

                Uroczystość swoją obecnością zaszczyciły osoby, które w sposób pośredni lub bezpośredni wspomagają julińską szkołę, wśród nich byli: Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Julin Bożena Sadowska, Dyrektorka  Domu Dziecka ,,Julin" Agata Kuczyńska, Jacek  Owsianka, Janusz i Anna Nowakowie, Sebastian Raj i Anna Wierzchowska nauczyciele Szkoły Muzycznej w Grodzisku Mazowieckim, którzy współpracują ze Szkołą oraz Krzysztof Walta - fundator wielu cennych nagród dla uczniów Szkoły i wychowanków
DD w Julinie.

                Na julińskim jubileuszu dyrektorka Małgorzata Siuchta przywitała byłych dyrektorów szkół w Julinie: Halinę Romian i Tadeusza Sołtysiaka oraz dyrektorów innych placówek oświatowych z terenu gminy Łochów.

                W  swoim przemówieniu Małgorzata Siuchta zaznaczyła, że do jubileuszu Szkoła przygotowywała się cały rok. Zorganizowano różne konkursy, których celem było przybliżenie historii Szkoły. Uczniowie pod kierunkiem  nauczycieli, także z rodzicami wykonywali albumy o Szkole, które goście mogli  obejrzeć  wystawione w I Wiejskiej Izbie Pamięci H. i I. J. Paderewskich.  Kolejny konkurs związany był z hymnem placówki. Spośród pięciu tekstów wygrał hymn autorstwa Doroty Pasek-Grędziak. Należy podkreślić,
iż szkoła w ciągu ostatnich 25 lat współpracowała z wieloma instytucjami, organizacjami, właścicielami firm i osobami prywatnymi czym zyskała wielu przyjaciół.

                Istotną rolę w życiu Szkoły odgrywa Sekcja Estrady ZASP. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Reny Rolskiej, Barbary Rybałtowskiej i Bożenny Jankiewicz. Obchody jubileuszowe stały się doskonałą okazją do odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która stanowi podziękowanie za trud wspierania działalności placówki oraz ocalenie od zapomnienia spotkań z aktorami i muzykami, którzy bezinteresownie brali udział w koncertach z cyklu ,,Panu Ignacemu" na rzecz Szkoły w Julinie. Tablicę upamiętniającą nieodżałowanych, wspaniałych artystów i przyjaciół Szkoły Małgorzatę Gorzewską-Cegiełłową i Janusza Cegiełła oraz Szymona Kobylińskiego uroczyście odsłonili przedstawicielki ZASP Sekcji Estrady Rena Rolska, Barbara Rybałtowska i Bożenna Jankiewicz .

                Na tej szczególnej uroczystości, także została odsłonięta tablica poświęcona Paderewskiemu, na której widnieje jego portret i przyświeca myśl tego wielkiego Polaka - „Uczcie się i pracujcie ,a zwyciężycie". Aktu poświęcenia tablicy dokonał Ojciec Rafał Kapała. Wydano, również książkę pt. „Paderewscy w Julinie”, która publikuje istotne informacje i fakty sporządzone w oparciu o dokumenty pozyskane z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Wiele z nich zostało upublicznionych po raz pierwszy. Autorkami publikacji są Jolanta Abramczyk i Małgorzata Siuchta, a okładkę projektowała Małgorzata Pawelec. Albumowe wydanie książki było możliwe dzięki finansowemu wsparciu samorządów: Powiatu Węgrowskiego i Gminy Łochów. Niniejsza książka była miłą pamiątką dla uczestników jubileuszu.

                Kolejny etap 90-lecia julińskiej oświaty stanowiły dwie równoległe uroczystości. Na boisku szkolnym trwało Święto Rodziny prowadzone przez nauczycielkę p. M. Fabisiak i p. H. Koza. W tym miejscu należy wspomnieć, że Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły każdego roku wręcza puchar lokalnym rodzinom wielodzietnym, których dzieci są uczniami tej placówki. Na sobotnim święcie uhonorowano rodzinę państwa Dorotę i Adama Rudnik, która wychowuje pięcioro dzieci. Druga równoległa uroczystość przeznaczona była dla znamienitych gości, którzy mieli okazję obejrzeć wprost przepiękny spektakl w wykonaniu uczniów pt. „Sława I. J. Paderewskiego” w reżyserii p. M. Rowickiej, scenografii E. Krzyżewskiej i  operatora dźwięku S. Szyszko.

                Obchody 90-lecia Szkoły w Julinie zakończył wspólny obiad w pałacyku Heleny Paderewskiej, oczywiście urodzinowy tort, wspomnienia i rozmowy.

                Pełna wzruszeń uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, co w swoim przemówieniu podkreśliła senator Maria Koc. Julińska Szkoła zasługuje na wyjątkowe uznanie oświatowych dokonań. Słusznie zatem, Kapituła Medalu H. i I.J. Paderewskich uhonorowała tę placówkę swoim medalem, który na ręce dyrektorki szkoły przekazał Andrzej Suchenek. Dobra jakość edukacji to wyznacznik sukcesu szkoły i popularności w środowisku jej funkcjonowania. Szkołę w Julinie z całą pewnością należy zaliczyć do grona szkół odnoszących edukacyjne sukcesy.

Jolanta Abramczyk

 
Michal Krupa