Podsumowanie „Złotej Jesieni” w 2012 roku

       Klub Seniora „Złota Jesień” jest stowarzyszeniem zwykłym. Liczy 53 członków. Siedzibą Klubu jest MiGOK w Łochowie. Klub współpracuje z dyrektorem MiGOK i korzysta nieodpłatnie z niektórych dóbr tej placówki. Naczelnym celem Klubu jest działalność na rzecz emerytów i rencistów w Gminie Łochów. Do Klubu należą także seniorzy z Jadowa i Urli. Prowadzone przez zarząd Klubu działania mają na celu upowszechnianie kultury, sztuki i rekreacji. Spotkania herbatkowe o charakterze organizacyjnym odbywają się w środy o godz. 15.00, gdzie następuje wymiana doświadczeń, prezentacja elementów dorobku życiowego seniorów. Na spotkania organizacyjne przychodzi średnio około 15-u osób, a na uroczyste od 30- 50 osób. Jednym z lubianych punktów programu Klubu są zabawy taneczne, które były zorganizowane w lutym, kwietniu, październiku i listopadzie i były uświetnione występami zespołu wokalnego z Urli. Frekwencja na zabawach wynosi około 65 osób. Na październikowej zabawie obchodzono Dzień Seniora. Innym cenionym przez seniorów punktem programu są wycieczki. Wycieczka jednodniowa do Skierniewic na dożynki ogrodniczo- sadownicze odbyła się we wrześniu. Liczba uczestników 20. Zwiedzano płody ogrodnicze i sadownicze na różnych wystawach. W ciągu roku uroczyście obchodzono: Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca. O charakterze religijnym zorganizowane było spotkanie opłatkowe przed Bożym Narodzeniem i dzielenie się jajkiem w Wielkim Tygodniu. 50 osób wyjeżdżało do Warszawy na operetkę „Paganini” i na komedię „Klimakterium”. Seniorzy uczestniczyli w proponowanych przez Dom Kultury programach artystycznych, muzycznych, rozrywkowych; oglądali interesujące ich filmy. Byli na spotkaniu dotyczącym życia i twórczości Wisławy Szymborskiej. 20 seniorów uczestniczyło w zorganizowanych zajęciach komputerowych, aerobiku i nauce języka angielskiego.

       Dziękujemy serdecznie Panu Arturowi Lisowi Dyrektorowi MiGOK w Łochowie za pomoc i współpracę. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Marianowi Dzięciołowi i Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łochowie Andrzejowi Suchenkowi za zorganizowanie zajęć komputerowych, aerobiku i nauki języka angielskiego. Dziękujemy zespołowi z Urli za uświetnianie imprez klubowych.

       Zapraszam emerytów i rencistów na spotkania do Klubu seniora w środę o godz. 15.00. do Domu Kultury i proszę o włączanie się w organizowane imprezy.

       Serdecznie zapraszam na nasze zabawy, wycieczki także osoby, które nie są seniorami.

Janina Gałązka

 
Michal Krupa