Mój Las

Pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligi Ochrony Przyrody odbyło się podsumowanie powiatowego etapu XXVIII edycji konkursu dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój Las”.  

W konkursie tym na szczeblu powiatowym z pośród 52 szkół wzięło udział 20 szkół i 1 szkoła z powiatu wołomińskiego. Do konkursu przystąpiło 138 uczniów, którzy nadesłali 137 prac. Spośród wszystkich prac komisja konkursowa zgodnie z regulaminem konkursu wyłoniła po 1 pracy z każdej kategorii i przekazała do Zarządu Głównego LOP w Warszawie, były to prace które zajęły I miejsce.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 maja br. w Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie.

         Konkurs odbywa się  w dwóch etapach: regionalnym i centralnym. Biorą w nim udział dzieci i młodzież z szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, podzieleni na cztery kategorie wiekowe.

Spotkanie poprowadziła Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Węgrowie - Bożena Gierej, która powitała gości oraz przedstawiła wyniki.                                    

         W  pierwszej kolejności wyróżniona  i nagrodzona została  uczennica gimnazjum Natalia Wikieł, która wykonała pracę pod pod kierunkiem Magdaleny Piesio i zajęła III miejsce na szczeblu centralnym Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie w XXVIII edycji konkursu „Mój Las” temat: „Drewno - surowiec przyjazny człowiekowi”.

W zależności od kategorii zwycięzcami zostali:

Kategoria I: Leśne skarby - dary lasu

Kamil Szymanowski (SP w Korytnicy) pod kierunkiem Teresy Skolimowskiej oraz Stanisław Miklaszewski i Weronika Kuzak (oboje z SP w Grębkowie).W kategorii tej rzyznano też 14 wyróżnień.

Kategoria II: Co wiem o pracy leśnika

KPSP „Julin” w Kaliskach – Gabriela Tryc pod kierunkiem Danuty Bożeny Ładniak

SP w Sadownem – Weronika Filipiak pod kierunkiem Krystyny Tomasik

SP 1 w Łochowie – Jakub Grala  pod kierunkiem Barbary Bala.

Ponadto przyznano 8 wyróżnień.

Kategoria III: Drewno – surowiec przyjazny człowiekowi

Natalia Wikieł oraz Julia Dzierka (obydwie Gimnazjum w Łochowie) pod kierunkiem Magdaleny Piesio oraz Klaudia Skibińska (Gimnazjum w Korytnicy) pod kierunkiem Beaty Świętochowskiej, a także 3 wyróżnienia.

Kategoria IV: Historia leśnictwa w moim regionie

LO w Urlach – Kinga Wójcik pod kierunkiem Magdaleny Piesio

LO w Łochowie – Natalia Piątek pod kierunkiem Justyny Ciecióra

LO w Łochowie – Ilona Puchta pod kierunkiem Jolanty Stanickiej

Wręczenia nagród dokonali wicestarosta Halina Ulińska wraz z zaproszonymi gośćmi: Bogusławem  Piątkiem -  Nadleśniczym  Nadleśnictwa Łochów, Jerzym Osiakiem z-cą Nadleśniczego Nadleśnictwa Siedlce, Ewą Sykut-Czapla z Zespołu Parków Krajobrazowych, Marianem Dzięciołem - Burmistrzem Łochowa, Andrzejem Suchenkiem - dyrektorem LO w Łochowie,  Ewą Sulowską - z-cą dyrektora LO w Łochowie wspierani przez koordynatorów konkursu w Powiecie Węgrowskim pracowników Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa na czele z Naczelnik Bożeną Gierej oraz Agnieszką Marciniak i  Lucyną Kwiatkowską.

           Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa

 
Michal Krupa