Patriotyzm jest jeden

                25 kwietnia Łochowski Klub GP wziął  udział w Pikniku Patriotycznym jaki odbył się na Zamku Polonii w Pułtusku z udziałem kandydata na urząd Prezydenta RP - Andrzeja Dudy.

Bardzo bogaty program artystyczny nie pozwolił nikomu się nudzić. Na scenie zadbali o to: Tolek Jabłoński, Ryszard Makowski, Jan Pietrzak oraz zespół „Contra Mundum” grający tzw. rock patriotyczny. Publiczność wraz z artystami śpiewała pieśni patriotyczne, a na telebimie były wyświetlane krótkie filmy z wypowiedziami wielu znanych osób na temat –   „Czym dziś jest patriotyzm ?”.

Kolorytu całości dodawali przedstawiciele różnych grup rekonstrukcyjnych. Już przy samym wejściu na piknik wchodzących witała husaria, a na scenie i poza nią można było spotkać przedstawicieli bractwa kurkowego, wojsk napoleońskich oraz żołnierzy z okresu II wojny światowej. Wśród publiczności wiele znanych osób ze świata polityki na czele z prezesem Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławem Kaczyńskim. Oprócz polityków obecni byli reprezentanci stowarzyszeń patriotycznych, Klubów Gazety Polskiej, środowisk kombatanckich oraz harcerze .

W finale tego wydarzenia swoje wystąpienie miał Andrzej Duda, który odniósł się do głównego hasła pikniku -   „…Patriotyzm jest jeden, tylko przejawia się w różnych zachowaniach. Naród bez świadomości swojej historii nie istnieje. Musimy uczyć młodych ludzi historii… Nie możemy pozwolić na kalanie naszych bohaterów, naszej historii, naszego narodu…”. W dalszej części swojego wystąpienia Duda mówił o wizji swojej prezydentury. Podkreślał, że nasza Konstytucja daje szerokie uprawnienia prezydentowi jako temu, który otrzymuje mandat od narodu i temu narodowi powinien służyć, a nie działać przeciw niemu. Swoim półgodzinnym wystąpieniem zrobił na wszystkich znakomite wrażenie. Celnie punktował bolączki naszego społeczeństwa, wskazywał kierunki ich rozwiązania za co bardzo często był nagradzany brawami. Czy wyborcy obdarzą go swoim zaufaniem? Maj pokaże.

             Robert Gołaszewski

 
Michal Krupa