Nowe placówki oświatowe w Łochowie

                Chcemy poinformować Czytelników GŁ, iż w Łochowie przy ul. Węgrowskiej 2D powstała specjalistyczna placówka: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a od września, pod tym samym adresem co powyżej, rusza Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mój Świat”.

                W Poradni pracują psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej i inni specjaliści. W poradni można będzie dokonać diagnozy psychologicznej dzieci z trudnościami rozwojowymi już od pierwszego roku życia, uzyskać pomoc i wsparcie w zakresie problemów

wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Prowadzona jest w niej również diagnoza i terapia osób dorosłych. Poradnia jest uprawniona do wydawania różnych opinii, m.in. o odroczeniu obowiązku szkolnego, o specyficznych trudnościach w nauce czyli dysleksji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi honorowane są przez wszystkie przedszkola i szkoły.

                Poradnia prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - są to bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, z których mogą korzystać maluchy z poważnymi problemami zdrowotnymi.

                Dla dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi, nadruchliwymi organizowany jest trening umiejętności społecznych: „Ja-Ty-My”, a dla dzieci nieśmiałych i lubiących dobrą zabawę - zajęcia z elementami tańca i dramy. Prowadzone są również zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe rozwijające dla uczniów zdolnych, warsztaty twórczego myślenia.

                Młodzież i dorośli skorzystać mogą z pomocy doradcy zawodowego w kierunku wyboru dalszego kształcenia, skonsultować się w ważnych dla siebie sprawach a w razie potrzeby wziąć udział w terapii.

                Dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami prowadzona jest grupa wsparcia oraz warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze dla rodziców „Super mama, super tata”.

                Jak wyżej wspomnieliśmy, od września rozpoczyna działalność Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mój Świat”. To placówka dla dzieci z z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi niepełnosprawnościami, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem tej placówki jest profesjonalna, wielospecjalistyczna stymulacja rozwoju dziecka w postaci terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz integracji sensorycznej. Codzienne zajęcia indywidualne i grupowe przyczyniać się będą do rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego maluchów, z poszanowaniem ich godności, indywidualności i specyfiki rozwojowej.

                Wieloletnie doświadczenie pracowników tego punktu w pracy zawodowej, potwierdzają iż wcześnie podjęte skuteczne działania edukacyjno-terapeutyczne zmniejszają liczbę napięć emocjonalnych, umożliwiają dzieciom lepszy start w etap nauki szkolnej i pozwalają łatwiej poradzić sobie w codziennych sytuacjach życiowych.   

                Dyrektorem dwóch nowych oświatowych placówek w Łochowie jest Anna Kurzec, z zawodu psycholog, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta, terapeuta dzieci z autyzmem, na co dzień, od wielu lat zajmująca się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży oraz pracą z Rodzicami.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów : tel. 517 500 366, 500 310 771.

                R

 
Michal Krupa