Spotkanie opłatkowe Klubu GP

       5 stycznia w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr.1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej odbyło się coroczne  spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Łochowskiego Klubu Gazety Polskiej. Po krótkim powitaniu gości ksiądz kan. Ryszard Nicpoń, proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie odczytał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza o narodzeniu Chrystusa. Następnie po krótkiej modlitwie wszyscy, zgodnie ze staropolską tradycją przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia na dopiero co rozpoczęty nowy rok.

       Ten poprzedni 2012 był w działalności Klubu GP bardzo bogaty w wydarzenia. Z jego inicjatywy w Łochowie gościli reżyserzy: Dominik Tarczyński, Robert Kaczmarek, Joanna Lichocka i Maciej Bodasiński. Profesorowie: Marek Chodakiewicz, Andrzej Zybertowicz oraz poseł Krystyna Pawłowicz. Gośćmi Klubu byli też ks. Krzysztof Małachowski, ks. Tomasz Jegierski, poseł Zbigniew Kuźmiuk, Mirosław Widlicki i znana aktorka Katarzyna Łaniewska.

       W ubiegłym roku Klub zorganizował pięć projekcji filmowych: „Towarzysz generał idzie na wojnę”, „Kolumbia świadectwo dla świata”, „5 dni wojny”, „Przebudzenie”,  „Ja Jestem” oraz trzy wystawy fotograficzne: „Prawda i Pamięć Smoleńsk 2010”, „Warto być Polakiem”, „Anna Walentynowicz - Legenda Solidarności” i brał udział w pięciu marszach organizowanych w Warszawie: dwa w obronie TV Trwam, w II rocznicę Tragedii Smoleńskiej, Święto Niepodległości i z okazji 31 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

       Nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie wsparcie i sympatia wielu osób, którym jako przewodniczący Klubu w imieniu jego członków podziękowałem symbolicznym dyplomem. Otrzymali je Maria Koc - radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz dyrektor SOK, senator Henryk Górski, Jerzy Liwski - OSK, Jadwiga Skóra - fotograf, Artur Lis – dyrektor MiGOK, pracownicy MiGOK oraz historyk Andrzej Brzezik. Na spotkaniu w wigilijnej atmosferze wspólne śpiewanie kolęd przeplatało się z rozmowami o Polsce.

 Robert Gołaszewski

 
Michal Krupa