Gminny Konkurs Gazetek Szkolnych

      W listopadzie ubiegłego roku dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie oraz opiekunowie redakcji trójkowego Szkolesia (gazetki szkolnej) ogłosili Gminny Konkurs Gazetek Szkolnych. Nagrodę główną w konkursie – tablet - ufundował dyrektor szkoły Paweł Gelbrecht.

 

      26 lutego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej nr 3 miało miejsce ogłoszenie wyników tego konkursu. Jury konkursowe w składzie: Izabela Balcerak, Jolanta Jarczyńska-Dominik, Elżbieta Kondruś i Joanna Paćkowska-Mech oceniało nadesłane prace pod kątem poprawności stylistycznej i gramatycznej, samodzielności pracy, różnorodności form oraz profesjonalizmu formalnego. Wszystkie konkursowe gazetki prezentowały bardzo wysoki poziom, jednakże zwycięzcą okazał się Szkolny Gwizdek z Zespołu Szkół w Gwizdałach. Miejmy nadzieję, że takie akcje zachęcą młodych ludzi i ich opiekunów do zgłębiania dziennikarskiej sztuki.

      SP

 
Michal Krupa