Nie tak miało być

                W dniu 24 stycznia br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie zajęto się dwoma sprawami: brakiem umieszczenia modernizacji DK 50 i DK 62 przebiegających przez  Łochów i krzyżujących się przy przejeździe kolejowym (zob. w GŁ „DK 62 i DK 50 - po grudzie”) oraz zamiarem zamknięcia przejazdu kolejowego na tzw. Wymysłach. W tej drugiej sprawie radni wypracowali stanowisko i skierowali je do Jerzego Korzeniowskiego, Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

                Ze zdumieniem przyjęliśmy informację pozyskaną od pracowników realizujących inwestycje modernizacji linii kolejowej E75, że przejazd kolejowy w poziomie szyn pomiędzy drogą krajową nr 50, a ulicą Żeromskiego w Łochowie zostanie całkowicie zamknięty.

                Jest to działanie nie do przyjęcia i sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami. Jesteśmy tym bardziej zaskoczeni, że na dotychczasowych spotkaniach z Radnymi Rady Miejskiej rozwiązanie zachowania przejazdu nie było w żaden sposób kwestionowane. Państwa decyzja doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego miasta, pogorszy bezpieczny dostęp do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie, Gimnazjum i Liceum w Łochowie oraz przystanków autobusowych i punktów handlowych zlokalizowanych przy DK 50. Oczekujemy, że przejazd i przejście w poziomie szyn, będzie czynne do momentu wybudowania przejścia podziemnego i dróg wzdłuż torów dla ruchu samochodowego. Takie były ustalenia na spotkaniu w lipcu 2013 roku.

                Władze Samorządowe Łochowa z ogromnym zrozumieniem podchodziły dotychczas do Państwa problemów i propozycji ich czasowych rozwiązań. Fakt zmiany dotychczasowych ustaleń i nie informowanie o nich jest działaniem nieuczciwym, ignorującym ważne interesy mieszkańców na co nie ma zgody Rady Miejskiej w Łochowie.

                W związku z powyższym żądamy podjęcia działań związanych z wcześniejszymi ustaleniami. Jednocześnie informujemy, że brak oczekiwanego przez nas rozwiązania doprowadzi do skutecznego zablokowania prowadzonej inwestycji.

                Co z tego wyniknie, zobaczymy. Na razie widać, że inwestor ”podgonił trochę z robotą” lecz do jej zakończenia zostało niespełna 11 miesięcy, a ulica Dolna nietknięta, dwa przejścia: piesze i dla podróżnych pod torami kolejowymi w Łochowie (stacja PKP) i połączenie piesze ul. Żeromskiego z Al. Łochowską również.

                R

 
Michal Krupa