Wieści gminne ze stycznia 2015

Styczniowe decyzje i informacje Burmistrza:

• Burmistrz Łochowa informuje, że w budżecie gminy na 2015 r. wydatki na sport zaplanowano w  kwocie 337.700 zł i podzielono między kluby sportowe: ŁKS – 107.000 zł, LKS Ostrówek – 86.500 zł, UKS OLIMPIA - 50.000 zł, LIWIA Łochów – 46.500 zł, sport w szkole 42.000 zł w tym: SKS-y 37.000 zł, animator sportu – 5.000 zł, Klub Sz.P.Nr 3 – 5.700 zł. W budżecie na 2015 rok zaplanowano również kwotę 130.000 zł na kontynuację budowy zaplecza ŁKS-u.

 

  Burmistrz Łochowa przekazał na stan majątkowy Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie i Powiatu Węgrowskiego wykonane ogrodzenie przy hali sportowej w Łochowie.

 Ustalono wysokość dotacji na dziecko uczęszczające w 2015 r. do publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inne osoby prawne niż Gmina Łochów:

- miesięczna średnia kwota wydatków ponoszonych na ucznia uczęszczającego do szkół wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Łochów (Zespół Szkół w Gwizdałach, Kamionnie i Ostrówku) wynosi 690,30 zł (7.695.500 zł : 929 uczniów : 12 m-cy);

- miesięczna kwota wydatków ponoszonych na każdego ucznia w Gminie w związku z obsługą finansowo-księgową oraz dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli 38,37 zł (1.055.800 zł : 2.293 uczniów : 12 m-cy).

Łączna kwota miesięcznej dotacji na ucznia uczęszczającego do szkoły publicznej wynosi 728,67 zł, co stanowi sumę kwot wymienionych wyżej tj. 690,30 zł + 38,37 zł = 728,37 zł.

 Zarząd Województwa Mazowieckiego poparł wnioski gminy Łochów  w sprawie  budowy wiaduktu kolejowego i nowej trasy DK 62 zgłaszając stosowne uwagi do „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Stosowne interpelacje w tej sprawie złożyła w Senacie Senator Maria Koc oraz w Sejmie Posłanka Stanisława Prządka.

n 26 stycznia br. Burmistrz Łochowa prowadził rozmowy w sprawie uzyskania terenu pod budowę parkingu dla dojeżdżających koleją do Warszawy w Zakładzie Nieruchomości PKP Sp. z.o.o. w Warszawie. Tego samego dnia sprawę terenów pod parking i jego budowę Burmistrz omówił z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Sprawa wymaga dalszych rozmów i konsultacji z instytucjami odpowiedzialnymi za transport kolejowy.

 Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na dofinansowanie kwotą 6 tys. zł wyposażenia remizy i zaplecza kuchennego OSP w Pogorzelcu (w roku bieżącym OSP Pogorzelec będzie obchodzić 80 lecie istnienia);

- na sfinansowanie badań lekarskich dla dwóch strażaków z OSP  Ostrówek;

- na sfinansowanie z budżetu gminy podatku od nieruchomości przynależnego OSP w Ostrówku;

- na dofinansowanie kosztów ubezpieczenia NW członów LZS z Gminy Łochów na rok 2015 - zryczałtowana składka 300 zł;

- na dofinansowanie kwotą 1000 zł XIV edycji konkursu literackiego „Pióro szuka talentu” w dziedzinie poezji i prozy organizowanego przez łochowskie gimnazjum. Konkurs ma zasięg powiatowy i cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem;

- na dofinansowanie kwotą 900 zł zakupu nagród dla zwycięzców II Szaradziarskich Mistrzostw Łochowa;

- na udostępnienie w dniu 18.01.2015 r. autokaru z ZOSS  w celu dowiezienia zespołów „Gwizdalanki” i „Łochowianie” do Wiśniewa na VI Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie 2015 r.”;

- na udostępnienie w dniu 24. stycznia samochodu VW CRAFTER dla zawodników ULKS Olimpia Łochów na mecze unihokeja w Żabim Rogu woj. warmińsko- mazurskie, gmina  Morąg.

Styczniowe zarządzenia Burmistrza:

- w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku oświatowego w Kaliskach” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska , Łojki;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka , Burakowskie;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały.

Z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z 30 stycznia br.:

 Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym - kwota 2.760.000 zł na sfinansowanie deficytu gminnego budżetu.

 Uchwalono program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łochów na lata 2014-2032 (eternitowe dachy), zob. w bieżącym numerze GŁ „Eternitowe dachy”.

 Przyjęto uchwałę w sprawie odstąpienia od obowiązku zachowania trybu przetargowego dla zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod obiekt handlowy (kiosk spożywczy przy urzędzie gminnym prowadzony przez Państwa Wichrowskich) – dzierżawa na 10 lat.

 Dokonano zmian w w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poprzez wyłączenie z planu kilku działek.

 Określono dodatkowe przystanki autobusowe (wynik uruchomienia zastępczej linii kolejowej).

Pozostałe info gminne

 W związku z modernizacją linii kolejowej nr 6 Warszawa - Małkinia kolejny odcinek został wyłączony całkowicie z ruchu kolejowego, tym razem padło na odcinek Łochów – Sadowne. W terminie od 8 stycznia i co najmniej do końca tego roku po zamknięciu dwutorowego odcinka Łochów – Sadowne, relacja komunikacji zastępczej została wydłużona do Sadownego. Kursują dwa rodzaje autobusów: bezpośrednie – Tłuszcz-Sadowne i pośrednie – dojeżdżające i zatrzymujące się na każdym przystanku tego odcinka torów.

 W związku z zamknięciem dla ruchu drogowego przejazdu kolejowego w miejscowości Barchów, od dnia 2.02 do dnia 9.02.2015 wprowadzona została zmieniona organizacja świadczenia przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej za odwołane pociągi „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o. Na odcinku Łochów – Barchów – Tłuszcz oraz Tłuszcz – Barchów – Łochów w ramach rozkładowych kursów „W” uruchomiono dodatkowe busy, oznaczone symbolem „KM W Bis”.

 Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego „Dębinka” w Łochowie. Szczegóły na stronie www.gminalochow.pl

 W kadencji 2014-2018 Konwentowi Powiatów Województwa Mazowieckiego będzie przewodniczył Krzysztof Fedorczyk - starosta powiatu węgrowskiego. Przewodniczący poprzedniej kadencji tego konwentu Bogdan Pągowski - starosta wyszkowski został kandydatem KPWM do Zarządu Związku Powiatów Polskich.

 W dniu 19 stycznia został wybrany Zarząd Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości gmin: Łochów, Sadowne i Stoczek. W wyniku głosowania w jego skład weszli: Robert Gołaszewski - przewodniczący,  Marek Renik - zastępca, Brygida Górniaczyk - sekretarz, Marek Gałązka - skarbnik, Zdzisław Smolewski - członek.

 Łochowski Klub Gazety Polskiej zaprasza 7 marca o godz.17:00 do Domu Kultury na spotkanie z historykiem - Leszkiem Żebrowskim pt. "PRAWDA, a MITY. POS Jerzyki w Polskim Państwie Podziemnym".

                R

 
Michal Krupa