Mieszkanie dla Polaków z Donbasu

                31 stycznia br. dzięki Fundacji Leny Grochowskiej odbył się w Pałacu Łochów BAL CHARYTATYWNY „DLA RODZINY Z DONBASU”. Pozyskane z balu fundusze przeznaczone zostaną na zakup mieszkania dla repatriantów z Ukrainy. Podczas wieczoru bardzo istotnym elementem było zakończenie pleneru malarskiego oraz uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej.

 

                Podczas balu, na który przybyło ponad 140 gości zbierano fundusze, odbyła się uroczysta kolacja z zabawą karnawałową oraz aukcja obrazów. Cały przychód z zaproszeń na bal oraz aukcji przekazano na  zakup mieszkania dla rodziny repatriantów z Donbasu na Ukrainie.

                Fundacja Leny Grochowskiej powstała w 2014 roku. Jej głównym celem jest zapewnianie mieszkań dla repatriantów z Kazachstanu. Od początku swojej krótkiej działalności Fundacja zapewniła dwa mieszkania rodzinom z Kazachstanu i Uzbekistanu.

                Fundacja wspiera również rozwój sztuki i kultury. Od czerwca 2014 roku współorganizowała: Letni Plener Malarski i kolonie dla dzieci polskich z Litwy i Ukrainy w Pałacu Łochów, III edycję międzynarodowego konkursu sztuki nieprofesjonalnej „Szukamy Nikifora” oraz XVII Targi Rękodzieła Artystycznego w Siedlcach. Ostatnim projektem kulturalnym jest Zimowy Plener 2015, którego finał będzie miał miejsce na balu.

                Do udziału w plenerze zaproszono wielu artystów: Karola Bąka, Janusza Błaszczaka, Jana Bonawenturę – Ostrowskiego,  Stanisława Chomiczewskiego, Marię Dziopak, Andrzeja Fogtt’a, Lenę Grochowską, Bogusława Jagiełłę, Janusza Lewandowskiego, Justynę Majewską, Waldemara Marszałka, Józefa Panfila, Daniela Pieluchę, Katarzynę Szydłowską i Jana Wołka.

                Na charytatywną aukcję wystawiono 3 obrazy - jeden - autorstwa Anety Jaźwińskiej, dwa - autorstwa Leny Grochowskiej. Sprzedano je uzyskując łączną kwotę ponad 17 tysięcy złotych.

                Fundacja Leny Grochowskiej dysponuje jeszcze dwoma mieszkaniami, które zostaną rozdysponowane pomiędzy repatriantami z Ukrainy - mieszkania te przekazała firma Strus z Siedlec.

                W trakcie wieczoru miał miejsce również uroczysty wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa. Podczas otwarcia dwóch malarzy Jan Wołek i Janusz Lewandowski, mówili o tym jak ważne są plenery dla współczesnego artysty i jak ważną rolę pełnią przychylni sztuce przedsiębiorcy - tacy jak Prezes spółki Arche, organizator plenerów - Władysław Grochowski.

                A.C.

 
Michal Krupa