Stawki za wodę i ścieki

Z dniem 1 stycznia 2015 roku na terenie naszej gminy wchodzą nowe stawki za doprowadzenie wody do domostw z wodociągu gminnego oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni. Dotychczasowe obowiązywały przez rok. Według nowych/starych stawek od 1 stycznia 2015 r. za każdy m3 zapłacimy:

Woda

- gospodarstwo domowe - 2,92 zł netto + Vat oraz opłata stała miesięczna 1,75 zł netto + Vat;

- działki rekreacyjne – 3,50 zł netto + Vat oraz opłata stała miesięczna 2,00 zł netto + Vat.

 

Ścieki

- dostawcy ścieków komunalnych kanalizacji – 6,09 zł netto + Vat;

- ścieki dowożone z terenu Gminy Łochów – 8,70 zł netto + Vat.

Obecna stawka Vat na ten rodzaj usług wynosi 8%.

                R

 
Michal Krupa