Wieści gminne - Grudzień 2014

Listopadowe decyzje i informacje Burmistrza

 

• W dniu 13 listopada 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji linii kolejowej E 75. W spotkaniu, któremu przewodniczył zastępca ministra Zbigniew Klepacki, udział wzięli: Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa, Paweł Bednarczyk - Burmistrz Tłuszcza, Grzegorz Dudzik - Burmistrz Zielonki oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie przybył na spotkanie wiceminister Zbigniew Rynasiewicz odpowiedzialny w resorcie za budowę dróg krajowych i autostrad. Wiceminister Zbigniew Klepacki zapewnił, iż wszystkie obiekty drogowe, o które walczyły w/w gminy zostaną wykonane w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Spotkanie odbyło się z inicjatywy posła Krzysztofa Borkowskiego.

 

• Burmistrz Łochowa ogłosił drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0862 ha, położonej w miejscowości Gwizdały, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1240/5. Cena wywoławcza 10.000 zł. Przetarg odbędzie się 16.01.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. al. Pokoju 75, pokój nr 107 (sala konferencyjna).

• Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazał dla Gminy Łochów środek trwały o wartości 71.279 zł - Parking przy targowisku od ul. Leśnej.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na dofinansowanie kwotą 300 zł projektu edukacyjnego „Tajemnice Mody” realizowanego przez uczniów klas III Gimnazjum w Kamionnie;

- na dofinansowanie kwotą 250 zł wyjazdu kobiet z gminy Łochów na konferencję „Kobieta przedsiębiorcza w Unii Europejskiej”;

- na wykupienie prenumeraty miesięcznika  „Wieś Mazowiecka„ jako nagrodę dla Haliny Dziubiel za zajęcie IV miejsca  w Olimpiadzie Wojewódzkiej „Wiedzy o gospodarstwie rolnym”.

 

Listopadowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 (dwukrotnie);

- w sprawie powołania trzech Komisji Odbioru Końcowego: dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja technologii uzdatniania wody dla istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosiewice w Gminie Łochów” w ramach operacji  „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz dla inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach, Gmina Łochów  w ramach działania 413 wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju - PROW na lata 2007 – 2013, a także dla inwestycji pn.: Zmiana elementów wyposażenia oczyszczalni ścieków w Łochowie w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów”;

- w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;

- w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2033 oraz projektu uchwały budżetowej na 2015 rok;

- w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji;

- w sprawie rozpatrzenia uwag, które zostały złożone do wyłożonego do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochowa w granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łochów - teren Alei Łochowskiej i PKP oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

 

Pozostałe info gminne

 

• 28 listopada br. odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Radnych Rady Miejskiej w Łochowie oraz Burmistrza Łochowa. Ponadto wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej, został nim Andrzej Suchenek (ponownie), wiceprzewodniczących: Mirosława Ziółkowskiego (ponownie) i Jarosława Kokoszę.

Z głosowań przeprowadzonych tego dnia wynika, że w 15-osobowej radzie opozycję stanowi klub radnych PiS (6 osób).

• Z pięciu mandatów radnego powiatowego, jakie przynależą do obwodu Gm. Łochów, w wyniku wyborów samorządowych z 16 listopada Br. trzy z nich przypadło KW prawo i sprawiedliwość: Artur Lis, Anna Mytkowska i Piotr Kania oraz dwa KWW Wspólny Powiat (PSL): Krzysztof Fedorczyk i Paweł Gelbrecht.

• W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych 16 listopada br. doszło do zmian we władzach Powiatu Węgrowskiego oraz w koalicji rządzącej powiatem. Na przewodniczącego Pady Powiatu (dn. 27 listopada) radni wybrali Zygmunta Orłowskiego (powrót do przewodniczenia radzie po 8 latach przerwy), jego wiceprzewodniczącymi wybrani zostali: Lidia Siuchta i Paweł Marchela. Dotychczasowy Starosta, Krzysztof Fedorczyk skompletował 10 osobową koalicję składającą się z radnych wyłonionych z trzech komitetów wyborczych oraz radnej z KW PiS, proponując do Zarządu Powiatu (władza wykonawcza) na Wicestarostę Halinę Ulińską, a na członków Zarządu: Mariolę Chmielewską i Andrzeja Kruszewskiego. Po zaprzysiężeniu na radnego nieobecnego na sesji Rady Powiatu 27 listopada br. Włodzimierza Miszczaka, zostanie on zaproponowany przez Starostę na piątego z kolei członka Zarządu. Spośród 19 radnych Rady Powiatu Węgrowskiego tylko 7 z nich było radnymi powiatowymi poprzedniej (poprzednich) kadencji. Klub radnych PiS znalazł się w opozycji (8 radnych).

• Spośród kandydatów do Sejmiku Mazowieckiego, a wywodzących się z terenu powiatu węgrowskiego, nadal największą popularnością wśród wyborców cieszy się Elżbieta Lanc i jako jedyna z listy PO została radną na kolejną kadencję. Ponadto rajcy mazowieccy (koalicja PO i PSL) wybrali ją do pięcioosobowego Zarządu Województwa Mazowieckiego. Z okręgu siedlecko-ostrołęckiego (9 mandatów) po cztery mandaty przypadły PiS i PSL i jeden PO.

• Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali 27 listopada w obecności premier Ewy Kopacz kontrakt terytorialny. W umowie wskazano inwestycje, których realizacja w najbliższych latach będzie priorytetem i dla rządu, i dla samorządów z całego regionu. Będą one realizowane głównie przy udziale środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W kontrakcie terytorialnym znalazły się inwestycje ważne dla subregionu siedleckiego (do którego należymy), m.in. inwestycje związane z modernizacją linii kolejowej E 75 na odcinkach Sadowne – Białystok oraz Warszawa Rembertów – Sadowne jak i inwestycje drogowe, w tym budowa autostrady A2 na trasie Mińsk Mazowiecki - Siedlce.

• W poprzednim numerze GŁ informowaliśmy o zachowaniu na kolejny rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz o podmiotach z niego zwolnionych. Otóż uchwała Rady Powiatu z 30 października br. w sprawie podatku od nieruchomości zawęża podmioty zwolnione od tego podatku do nieruchomości związanych z:

1) budynkami gospodarczymi, jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych

z działalnością rolniczą lub leśną,

2) budynkami lub ich częścią - zajętymi pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody,

walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie

Gminy Łochów w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza

• W dniach 6-7 grudnia w Parku Handlowym Arche w Siedlcach(właściciel Pałacu Łochów) odbyła się XVII edycja Targów Rękodzieła Artystycznego głównie pod znakiem warsztatów rękodzielniczych. Ponadto wystawa pokonkursowa III edycji Konkursu Sztuki Nieprofesjonalnej pt. „Szukamy Nikifora". Na Otwartej Scenie Artystycznej wystąpili m.in. „Wieśki i Cześki", Kapela Ludowa „Chodów", „Ale Babki", Irena Kosińska na Ludowo.

• Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku organizuje zajęcia literackie w Bibliotece Publicznej, które odbywają się we wtorki, godz. 15.00. Zajęcia prowadzi Stanisław Grądzki.

• 11 listopada z okazji Święta Niepodległości w łochowskiej Hali Sportowej odbył się po raz dziesiąty turniej piłki nożnej. Każda drużyna w grupie (dwie grupy po 3 drużyny) rozegrała dwa spotkania. Największa ilość zdobytych punktów dawała awans do finału, a kolejne lokaty – możliwość walki o kolejne miejsca w turnieju. W finale o zwycięstwie musiały rozstrzygnąć rzuty karne, gdzie Rodzice okazali się lepszymi zawodnikami niż zawodnicy OSP Łochów. Wyniki końcowe turnieju: 1. Rodzice, 2. OSP Łochów, 3. Robson, 4. My Center, 5. Nauczyciele, 6. Księża. 

• 9 listopada, już po zamknięciu listopadowego numeru GŁ, zespół seniorów ŁKS Łochów rozegrał ostatnie spotkanie rundy jesiennej sezonu 2014/2015 ulegając na własnym boisku Józefovi Józefów 2:5, zajmując ostatecznie 11. miejsce w tabeli, zdobywając 19 punktów, ze stratą 21 punktów do pierwszego miejsca - Dolcan II Ząbki.

• 10 listopada rozgrywki w rundzie jesiennej zakończyli juniorzy ŁKS Łochów. Podopieczni Jana Bańskiego zdobyli na koncie 8 pkt i zajęli przedostatnie miejsce w tabeli pokonując w ostatnim meczu Rotavię Nieporęt aż 12:1. Rozegrali łącznie 10 ligowych spotkań: dwa razy zremisowali, dwa razy wygrali i doznali 6 porażek. Bilans bramkowy 23-26. Jesiennym liderem juniorów został Wicher Kobyłka.

• W rundzie jesiennej trampkarze ŁKS Łochów podopieczni Piotra Oniszka zajęli 2 miejsce tuż za Marcovią Marki. W ostatniej 8. rundzie rozgrywek w Kobyłce mecz ten przesądził kto zostanie liderem. Zgromadzili oni na koncie 18 pkt, 6 zwycięstw, 2 porażki,  zachowując bilans bramkowy 23-13.

 
Michal Krupa