Sportowy sukces szkół

            28 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie odbyło się podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2013/2014. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wychowania fizycznego wyróżnionych, nagrodzonych szkół, władze powiatowe Szkolnego Związku Sportowego oraz goście: Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa, Tadeusz Krupa - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

                Gościnne progi gospodarza obiektu, p. Pawła Gelbrechta sprawiły, że w miłej i serdecznej atmosferze dokonano podsumowania niebywale owocnego życia sportowego szkół za miniony rok szkolny, gdyż w historii mazowieckich igrzysk współzawodnictwa sportowego, szkoły z terenu powiatu węgrowskiego nie osiągnęły tak dobrego wyniku - 16 miejsce na 42 powiaty w naszym województwie.

Mając na uwadze niską liczebność powiatu węgrowskiego w porównaniu z pozostałymi powiatami lokata ta jest przedmiotem dumy lokalnych działaczy sportowych, nauczycieli w-fu.

                Struktury powiatowe Szkolnego Związku Sportowego przeprowadziły pod kierownictwem p. Jana Tempczyka w minionym roku szkolnym łącznie 75 zawodów we wszystkich typach szkół. Szkoły podzielono na cztery kategorie: dwie kategorie szkół podstawowych (szkoły z liczbą do 100 uczniów oraz powyżej tej liczby), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Poszczególne miejsca (lokaty) szkół w zawodach (od szczebla gminnego po krajowy) są odpowiednio punktowane, co w efekcie daje ranking sportowy szkół.

We współzawodnictwie szkół podstawowych (najmniejszych liczebnie) najlepszymi okazały się: 1. SP Grabiny - 79,7 pkt (punkty głównie za narciarstwo, biegi przełajowe chł., tenis stołowy dz.); 2. SP Grygrów - 57,2 pkt (głównie unihokej); 3. SP Gwizdały - 31,0 pkt (biegi przełajowe chł., tenis stołowy chł.).W tej kategorii sklasyfikowano 15 szkół.

Szkoły podstawowe (co najmniej 100 uczniów): 1. SP Węgrów - 598,5 pkt (głównie czwórbój, L-A, biegi przełajowe dz., mini piłka ręczna i siatkowa, pływanie); 2. SP Miedzna - 254,5; 3. SP nr 3 Łochów - 242,5 pkt. W tej kategorii sklasyfikowano 11 szkół (SP nr 1 Łochów - 5 m-ce, SP - Ostrówek - 7 m-ce, SP Kamionna - 8 m-ce).

Gimnazja: Gimnazjum Gminy Liw - 304 pkt  (bezkonkurencyjne od pięciu lat) lecz tym razem tylko 0,5 pkt przewagi nad Gimnazjum w Stoczku - 303,5 pkt; 3. Gimnazjum w Węgrowie - 241 pkt. Sklasyfikowano 12 gimnazjów, w tym Gimnazjum Łochów - m-ce 5, Gimnazjów Ostrówek - m-ce 6, Gimnazjum Kamionna - m-ce, Gimnazjum Gwizdały - m-ce 12.

Szkoły ponadgimnazjalne: 1. I LO w Węgrowie - 969 pkt  (p. ręczna - 170 pkt, p. siatkowa - 160 pkt, p. nożna i koszykówka po 130 pkt; 2. ZSP w Węgrowie - 660 pkt (piłka siatkowa - 190 pkt); 3. LO w Łochowie - 462,5 pkt.

                Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe puchary, albumy (kronikę sportu), dyplomy. Szczególne podziękowania p. Janowi Tempczykowi złożył p. Starosta, wręczając również pamiątkowy album. Działalność SZS wspierają również sponsorzy, stąd też Powiat ufundował PWiK-owi Węgrów, Sigmie Węgrów oraz firmie p.p. Katarzyny i Roberta Ratyńskich pamiątkowe albumy dołączając do nich podziękowania podkreślające ich szczodrość. Realizacja kalendarza sportowego współzawodnictwa szkół nie byłaby możliwa gdyby nie dotacja Powiatu - rok rocznie ponad 20 tys. zł.

 

                R

 
Michal Krupa