IV Przystanek Norwid

                W dniu 21. listopada br. odbył się Festiwal Literacki „Przystanek Norwid”, organizowany w ramach IV Jesieni Poezji przez MiGOK w Łochowie i Pałac Łochów - pod honorowym patronatem Starosty Węgrowskiego - Krzysztofa Fedorczyka i Burmistrza Łochowa - Mariana Dzięcioła. Patronatami medialnymi objęły wydarzenie - Głos Węgrowa, Gazeta Łochowska i Kurier W.

                Wszystkie prace konkursowe oceniało trzyosobowe jury o następującym składzie - przewodniczący jury Marian Bednarek - poeta, malarz, prozaik, scenograf, twórca teatralny, Andrzej Kijowski - publicysta, pisarz, realizator i prezenter telewizyjny, menedżer kultury, teatrolog i nauczyciel akademicki oraz Stanisław Grądzki - Łochowski poeta, prozaik, zaprzyjaźniony z Domem Kultury w Łochowie, od niedawna wykładowca Łochowskiego Uniwersytetu III wieku.

 

                Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe. Pierwsza kategoria wiekowa przeznaczona dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej odbyła się w Pałacu Łochów. Ta część konkursu rozpoczęła się od występu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. Przygotowali oni interpretacje wierszy Cypriana Kamila Norwida pod kierunkiem wybitnego pedagoga - Małgorzaty Szei.

                Następnie dokonano prezentacji laureatów Konkursu w kategorii młodzież. W tegorocznej edycji Konkursu Literackiego „Przystanek Norwid” wzięło udział dwadzieścioro pięcioro uczniów reprezentujących dziewięć szkół z województwa mazowieckiego. Obecni uczestnicy konkursowi mogli osobiście zaprezentować swoje prace przed przybyłymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami, a także przed swoimi rówieśnikami.

W dalszej części konkursu odbyła się prelekcja zatytułowana „Norwid zwyczajny”. Wygłosiła ją dr hab. Pelagia Bojko adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Dorobek naukowy Pani Bojko jest niezwykły. Jest recenzentem i promotorem prac magisterskich, prowadzi wykłady i ćwiczenia o zróżnicowanej tematyce, z literatury powszechnej oraz zajęcia związane z kulturoznawstwem. Dzięki Pani Doktor przybliżona została nam sylwetka sławnego poety – patrona naszego Konkursu, z trochę innej strony niż znamy go ze szkoły.

                Około godziny 13.00 nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu w kategorii młodzież. Jury jednogłośnie przyznało pierwsze miejsce Paulinie Kalinowskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie. Kolejne nagradzane miejsca konkursowe przyznano uczennicom z Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim (drugie miejscem dla Olgi Nowak, trzecie dla Katarzyny Korkosz). Wszystkim uczestnikom Konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

                Około godziny 16.00 w MiGOK w Łochowie rozpoczęła się druga część Konkursu przeznaczona dla dorosłych. Uroczystość rozpoczęła się od występu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie. Jedną z głównych atrakcji wieczoru była możliwość obejrzenia wystawy wypożyczonej z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie zatytułowanej „Adam Mickiewicz 1798-1855”. 32 tablice planszowe ukazują życie i twórczość poety. Wystawa została utworzona w celu upamiętnienia osoby Mickiewicza w jego 200 rocznicę śmierci. Ekspozycję można oglądać do 18 grudnia 2014 roku w MiGOK w Łochowie. Podczas oglądania wystawy można było skorzystać z poczęstunku zorganizowanego specjalnie na tę okazję.

                W dalszej części programu konkursowego miały miejsce dwa spotkania autorskie ze znanymi literatami – członkami naszego jury. „Sianoskręt - Zbiór Prozy i Wierszy” - tak zatytułowane było pierwsze spotkanie autorskie poprowadzone przez Mariana Bednarka. Po wystąpieniu Pana Bednarka mogły zaprezentować swoje prace osoby, które zgłosiły się do Konkursu w kategorii dorośli. Do tejże kategorii konkursowej zgłosiło się 13 uczestników, m.in. z Warszawy, Siedlec, Miedznej, Jazgorzewa, czy Węgrowa.

                Przed godziną dwudziestą odbyło się drugie spotkanie autorskie pt. „Tetralogia – Opis obyczajów w XV-leciu Międzysojuszniczym 1989-2004”, tym razem poprowadził je Tadeusz Kijowski.  

                Po kilkuminutowej przerwie na obrady jury - rozstrzygnięto Konkursu w kategorii dorośli. Pierwsze miejsce w kategorii dorośli - uzyskał Piotr Witul, II miejsce - Adam Gąsior, natomiast III miejsce przyznano Elżbiecie Charytoniuk. Po rozdaniu nagród i wręczeniu wszystkim uczestnikom Konkursu pamiątkowych dyplomów, przed zgromadzoną publicznością wystąpił wybitny muzyk, poeta, kompozytor,  popularyzator twórczości Edwarda Stachury, interpretator i wykonawca piosenek do jego wierszy -  Marek Gałązka.

 

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w  Łochowie pragnie podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu za chęć wzięcia w nim udziału. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie poezji i literatury. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym gościom za przybycie i uczestnictwo w naszej imprezie. Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu „Przystanek Norwid”.

 

                DK

 
Michal Krupa