Melodia Bożych Trąb

                Miejski i Gminny Ośrodek Kultury organizuje w dniu 30. listopada Festiwal Zbliżenia Kultur - XIII Konkurs Gry na Ligawce. Zwyczaj gry na ligawce jest wieloletnią tradycją kultury ludowej Mazowsza Wschodniego obejmującą zasięgiem byłe województwo siedleckie. Instrument typu ligawka należy do najstarszych aerofonów ustnikowych (drewniany instrument dęty) na ziemiach polskich, w Europie i innych kontynentach. Obecnie ten zwyczaj bardzo szybko zanika, kultywowany jest tylko przez niewielu starszych mieszkańców wsi w czasie adwentu, podczas gdy młodzież nie jest zainteresowana kontynuacją tradycji.

                Tegoroczny Festiwal zaczynamy już od godz. 13-ej Targami Rękodzieła i Kultury Ludowej, by godzinę później dokonać uroczystego otwarcia XIII konkursu. Zaplanowane zostały również 15 minutowe występy zespołów, początek godz. 15.30: Gwizdalanki, Łochowianie i Kapela Łochowska. Po czym dokonamy rozstrzygnięcia I Powiatowego Konkursu dla szkół podstawowych na najpiękniejszą kartkę świąteczną. A na finał odczytanie wyników ligawkowego konkursu i wręczenie nagród.

 

                Organizowanie Konkursów Gry na Ligawce przyczynia się do wskrzeszenia tej przepięknej tradycji, popularyzacji jej wśród młodzieży i dzieci (coraz częściej pojawiających się na konkursach wraz z dziadkami i ojcami), oraz przeciwdziałaniu jej wymarciu. Gmina Łochów i Powiat Węgrowski jest „zagłębiem” ligawkowym największym w kraju. Coroczne spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń już grających jak i mobilizują młodzież, a tym bardziej uchronią nasze zanikające dziedzictwo kulturowe. Wspierają one tradycję gry na ligawce, tradycję znikającą, ale jakże piękną i wymowną, bo nawiązującą do adwentowego grania.

 

                Artur Lis

 
Michal Krupa