Uroczyste otwarcie w Trójce


Przecięcie wstęgi podczas otwarcia hali sportowej przy szkole podstawowej nr 3 w Łochowie

       Uroczystość z 19 stycznia br. to finał kilkunastoletnich zmagań. Trzeba zatem sięgnąć początków budowy szkoły wraz z salą sportową, czyli 1996 roku, kiedy to Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Jej część dydaktyczna została uruchomiona w 2000 roku. Następnie na dokończenie inwestycji poprzez budowę sali sportowej szkoła czekała 8 lat.

       W dniu 19 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie  nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 - sali gimnastycznej, boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego „Orlik”, na którym zaszczycili swoją obecnością: JE Antoni Dydycz - Biskup Drohiczyński, Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Krzysztof Borkowski - Poseł na Sejm RP, Czesława Kunkiewicz-Waligóra - Radca Ministra Edukacji Narodowej, Wiesław Raboszuk - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Michał Strąk - Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej, Sylwester Grotkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Witold Zdunek – Prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Joanna Kaniuk - Dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego w Siedlcach wraz z pracownikami, Krzysztof  Fedorczyk - Starosta Węgrowski wraz z członkami Zarządu Powiatu i radnymi Powiatu Węgrowskiego, przedstawiciele służb powiatowych: Dariusz Maciąg - zastępca Komendanta Powiatowego PSP i Bożena Gierej - Naczelnik Wydziału Środowiska Rolnictwa i Budownictwa, Jerzy Kosiorek - Dyrektor Rejonu Energetycznego Wyszków, Paweł Bednarczyk - Burmistrz Tłuszcza, Dariusz Kokoszka - Wójt Gminy Jadów, Piotr Orzechowski - Wójt Gminy Strachówka, Mieczysław Wójcik - Wójt Gminy Stoczek, Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu, Jacek Kaczorowski - Prezes Firmy Ceprobud (wykonawca budowy sali gimnastycznej), Ryszard Milewski - Kierownik Budowy, Jerzy Gadomski, Roman Furmaniak i Jacek Kalicki - inspektorzy nadzoru, Stanisław Dzięcioł - właściciel firmy ANH Dzięcioł Stanisław (Wykonawca Orlika), Krzysztof Krasnodębski - Prezes Banku Spółdzielczego w  Łochowie, Bogusław Piątek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów, Ryszard Gajewski - Przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji wraz z radnymi, którzy podjęli decyzje dotyczące tych  inwestycji, Andrzej Suchenek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie wraz z radnymi obecnej kadencji, Dyrektor ZOSS Eugeniusz Redman wraz z pracownikami i dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Łochów, pracownicy Urzędu Miejskiego z p. Wiceburmistrz Urszulą Kalinowską na czele, Maria Sawicka-Korzeniowska - wieloletnia Wiceburmistrz Łochowa, Krystyna Wetoszka - Skarbnik Gminy Łochów,  przedstawiciele policji łochowskiej i łochowskich jednostek straży pożarnych, Robert Marczak - właściciel największej w gminie firmy Robson, Dariusz Denis - właściciel firmy przewozowej Dar-Bus oraz wielu pozostałych przedstawicieli lokalnego biznesu i gospodarki, przedstawiciele lokalnej służby zdrowia i kultury,  przedstawiciele Rady Rodziców SP nr 3, młodzież szkolna i pracownicy tej szkoły.

       Podczas uroczystości Wojewoda Mazowiecki wręczył w imieniu Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi Burmistrzowi Łochowa - Marianowi Dzięciołowi, za działalność na rzecz rozwoju Gminy Łochów oraz Janinie Pyźlak, za działalność na rzecz lokalnej społeczności - miejscowości Baczki. Wojewoda, Jacek Kozłowski został odznaczony przez  Burmistrza Łochowa honorowym medalem Kapituły Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, jakie są z reguły wręczane podczas uroczystości niepodległościowych w Łochowie.

       Uroczystość z 19 stycznia br. to finał kilkunastoletnich zmagań. Trzeba zatem sięgnąć początków budowy szkoły wraz z salą sportową, czyli 1996 roku, kiedy to Gmina otrzymała pozwolenie na budowę. Jej część dydaktyczna została uruchomiona w 2000 roku. Następnie na dokończenie inwestycji poprzez budowę sali sportowej szkoła czekała 8 lat.

       Wykonawcą sali sportowej było Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „CEPROBUD” Sp.  z o.o. Nadzór sprawowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. w osobach Jerzego Gadomskiego. Roman Furmaniaka i Jacka Kalickiego.

Hala sportowa przy szkole podstawowej nr 3 w Łochowie       Powierzchnia netto sali oraz pomieszczeń zaplecza wynosi 2.052 m2, kubatura 18.000 m3, a powierzchnia zabudowy 1 730,90 m2. Całkowita wartość inwestycji 7.032.730 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.350.000 zł. 6 grudnia 2012 r. dokonano jej odbioru końcowego.

       W ramach inwestycji wyposażono również salę sportową w niezbędny sprzęt sportowy do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz unihokeja. Sprzęt dostarczyła i zamontowała Firma Produkcyjno-Handlowa PESMENPOL z Trzemeśni. Ponadto zakupione zostanie urządzenie czyszczące do sprzątania i konserwacji sali sportowej.

       O wiele krócej trwały zmagania budowy „Orlika", ale i tu dopiero za czwartym podejściem (wnioskowanie) Gmina Łochów zrealizowała inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.150.000 zł (koszt brutto) z trzech źródeł finansowania: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki - 669.000 zł (dotacja 61,65 % kosztów kwalifikowanych zadania), budżet Województwa Mazowieckiego - 164.000 zł, budżet Gminy Łochów - 272.000 zł. W ramach zadania oprócz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonano  boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wymiary imponujące: 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) - ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys.  min. 4 m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną); boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m - ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4 m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową), budynek sanitarno-szatniowy (gotowe kontenery Orlik 2012), podest wejściowy z rampą dla niepełnosprawnych, zadaszenie wejścia, oświetlenie kompleksu boisk (10 słupów oświetleniowych). Adaptację projektu wykonał Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” - Wrzesień z Giżycka, natomiast kompleks boisk wykonała firma ANH Dzięcioł Stanisław z Wołomina, nadzór inwestorski sprawowało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LEF” z Białegostoku w osobie Andrzeja Piecielskiego.

Na podstawie: www.gminalochow.pl , autor Root 

 
Michal Krupa