Współpracował z Piłsudskim

                W ramach uroczystości upamiętniających 80. rocznicę śmierci Medarda Downarowicza, w zespole pałacowo-parkowym w Łochowie dnia 16 października br. odsłonięto tablicę pamiątkową oraz zorganizowano konferencję poświęconą jego życiu.

                O Medardzie Downarowiczu pisaliśmy wiele w numerach wiosennych na łamach GŁ, że wczesne dzieciństwo spędził w łochowskim „Pałacu”, że  był pierwszym w historii Polski (II RP) ministrem kultury i sztuki oraz, że był bardzo bliskim współpracownikiem Józefa Piłsudskiego.

                Całość wydarzenia rozpoczęła uroczysta msza święta w przypałacowej zabytkowej kaplicy.

Po poświęceniu pamiątkowej tablicy  przez księdza Prałata Tadeusza Osińskiego jej odsłonięcia dokonali dyrektor Adam Pietrucha, pełnomocnik Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marek Downarowicz, wnuk Medarda Downarowicza, burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł oraz prezes firmy Arche, Władysław Grochowski.

Podczas konferencji głos zabrał m.in. Adam Pietrucha, akcentując  wielki patriotyzm Medarda Downarowicza, przedstawiając go jako człowieka o niespożytej energii, wzór do pokazywania młodym ludziom, kształtującym ich postawy. Ogromne zasługi Medarda Downarowicza w tworzenie struktur naszego państwa po I wojnie światowej, to kolejny motyw odczytanego przez niego listu p. minister kultury i dziedzictwa narodowego, Małgorzaty Omilanowskiej.

W części artystycznej uroczystości można było wsłuchać się we wspaniały koncert fortepianowy.

 

                R

 
Michal Krupa