Projekt „Pogranicza”

                Od 13 października do 15 grudnia 2014 r. Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół nauk i Sztuk "CD" będzie realizowało projekt w ramach zadania publicznego MEN "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży". Młodzi Ukraińcy odwiedzą Polskę i spędzą dwa tygodnie z polską młodzieżą, poznając współczesność Polski i Ukrainy, kulturę i historię narodów, co umożliwi poznanie się i nawiązanie więzi oraz zrozumienie podobieństw i różnic kulturowych.

                Uczestnicy projektu "Pogranicza" od 6 do 20 listopada będą zespołowo pracować na rzecz solidarności i integracji. Poznają korzenie „Solidarności”, rolę Polski w przemianach we współczesnej Europie i w rozwoju demokracji, jej wkład w europejskie dziedzictwo. Poznają współczesność Ukrainy, jej kulturę oraz cele i dążenia młodych Ukraińców. Poznają rolę demokratycznych mediów, granice wolności słowa.

 

W projekcie adresowanym do młodzieży licealnej z powiatu węgrowskiego zaplanowano wycieczki (Warszawa, Gdańsk), warsztaty: komunikacji międzykulturowej, debat, dziennikarstwa obywatelskiego i obsługi programu do edycji publikacji; lekcje muzealne, pracę nad wspólnym przedsięwzięciem (gazeta tradycyjna, profil na FB, debata publiczna); wizyty w organizacjach pozarządowych, w tym w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W projekcie weźmie udział 12 młodych Ukraińców i tyluż Polaków w wieku 16 - 18 lat.

"Pogranicza" to drugi w tym roku projekt polsko-ukraiński zrealizowany przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk "CD". Pierwszym z nich - również finansowanym w ramach zadania publicznego MEN ("Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży") - był projekt "Lach i Hucuł: przestrzeń i czas" (trwał od 17 czerwca do 31 sierpnia 2014 r.).

 

                Małgorzata Szeja 

 
Michal Krupa