Ostatnia sesja Rady Miejskiej

         30 października miała miejsce ostatnia robocza sesja Rady Miejskiej w Łochowie kończącej się czteroletniej kadencji, na której podjęto szereg uchwał, w tym dotyczącą lokalnego podatku - podatek od nieruchomości, o czym piszemy na str. 22 GŁ, zachowując go na niezmienionym poziomie. Co istotne nie była to jedyna uchwała zmniejszająca daniny, bo również opłaty targowe zostały zmniejszone na okres od 1 stycznia do 31 marca, np. za sprzedaż artykułów na wyznaczonym stoisku zadaszonym pod wiatą zapłacić trzeba będzie 38 zł.

         Ponadto radni zaktualizowali (wynik przetargu) kwotę dotacji celowej dla Powiatu Węgrowskiego (376.704 zł) z przeznaczeniem na przebudowę 628 mb ul. Szkolnej w Łochowie. Ten sam rodzaj zmian dotyczył też uchwały zmieniającej w sprawie pożyczki z budżetu państwa (kwota 3.398.550 zł, w dwóch transzach: 2013 - 1.382.434 zł, 2014 - 2.016.116 zł) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadania pn. uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej.

 

         Natomiast ostatnia uroczysta sesja naszej Rady przypadnie na 11 listopada (godz. 13.00), na Narodowe Święto Niepodległości. Odbędzie się ona w PSP nr 3 w Łochowie, gdzie m.in. zostaną wręczone medale Kapituły Medalu Ignacego Jana i Heleny Paderewskich. Wcześniej, na terenie łochowskiej Dębinki zostanie odsłonięty i poświęcony przez JE biskupa drohiczyńskiego, Tadeusza Pikusa pomnik poświęcony Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Tego dnia ks. biskup będzie również sprawował w naszym łochowskim parafialnym kościele (godz. 10.00) Mszę św. w intencji Ojczyzny. Oprawę uroczystej Mszy św. oraz obchodów przed pomnikiem zapewni orkiestra dęta.

 

R

 
Michal Krupa