Szkoły Przyjazne Rodzinie

                W październiku br. trzy  szkoły  podstawowe w gminie Łochów przystąpiły do  programu ,,Szkoła Przyjazna Rodzinie” .Operatorem programu jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie, które powstało aby promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny.                                                                                               

                Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny  nadaje  certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Przyjęcie certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny. Jest on również jasnym sygnałem dla rodziców chcących chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, odwołującymi się do groźnych ideologii kwestionujących zasadniczą rolę małżeństwa i rodziny w życiu społecznym.  Pierwsze szkoły w Polsce ,które przystąpiły do tego programu to szkoły powiatu wołomińskiego. Najwyższy czas, aby i nasze szkoły poparły i włączyły się do tej tak ważnej inicjatywy.  

                                                                       

                Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa ,,Julin” im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach, Szkoła Podstawowa SPSK w Ogrodnikach oraz  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej  w Łochowie  jako pierwsze w naszym powiecie podpisały porozumienie, w ramach którego  zadeklarowały  nie propagowanie oraz podejmowanie działań uniemożliwiających propagowanie treści szkodliwych dla rozwoju dzieci i młodzieży, np. kwestionujących znaczenie rodziny. Szkoła taka będzie również w miarę możliwości realizowała działania formacyjne skierowane do nauczycieli, rodziców i uczniów, podkreślające rolę rodziny w pełnowymiarowym rozwoju człowieka, wartość małżeństwa kobiety i mężczyzny, profilaktykę uzależnień, wychowanie do miłości.

                Mamy nadzieję, że podjęta współpraca przyniesie wymierne korzyści rodzicom, uczniom i szkole. Pragniemy wychowywać naszych uczniów zgodnie z wartościami, które reprezentujemy wartościami, które wyrosły z  kultury chrześcijańskiej.

 

                Małgorzata Suchta

 
Michal Krupa