Wieści Gminne - Luty 2013

 

 • Na ten moment czekano kilkanaście lat - 19 stycznia br. dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Łochowie, połączonego również z otwarciem kompleksu boisk „Orlik 2012”. Wartość obydwu zadań prawie 8,5 mln zł. (Zob. materiały: Uroczyste otwarcie w Trójce i O uroczystości w Trójce jeszcze).
 • Dnia 24 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Łochowie odbyło się spotkanie Burmistrza Łochowa z przedstawicielami inwestora i wykonawcy inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E75 Raił Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)". (Zob. materiał: Kolejowe projekty).
 • 6 lutego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Przyjęte zostaną uchwały okołobudżetowe, w/s przyjęcia nieruchomości, w/s przekazania środków na doskonalenie nauczycieli, w/s inkasa od ściąganych podatków, a także oświatowe: zmiana pensum dydaktycznego pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych i logopedów, zmiana w dodatku mieszkaniowym dla nauczycieli oraz zmiana w dodatkach do wynagrodzenia nauczycieli. Szczegóły w kolejnym numerze GŁ.
 • W wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego padło rozstrzygnięcie na sprzedaż działek nr 939 i 949 o łącznej powierzchni 0,45 ha (grunty orne), położonych w Gwizdałach, za cenę 9.292 zł.
 • W wyniku trzeciego z kolei nieograniczonego przetargu ustnego padło rozstrzygnięcie na sprzedaż nieruchomości w Kamionnie - działka nr ewid. 35 o powierzchni 0,20 ha (pastwisko i grunty orne przy drodze krajowej, w sąsiedztwie Domu Pogrzebowego) za cenę 24.240 zł.
 • P. Maria Sawicka-Korzeniowska, Wiceburmistrz Łochowa była swoistym rodzajem. Doczekała się odejścia na zasłużoną emeryturę po wieloletniej pracy, w tym kilkunastoletniej służbie na rzecz samorządności gminnej. Kontaktu z Gminą jednak nie traci, powierzono jej (na pół etatu) kontynuowanie gminnych zadań projektowych. Stanowisko Zastępcy Burmistrza zostało powierzone z dniem 2 stycznia p. Urszuli Annie Kalinowskiej, Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Funduszy Strukturalnych, „działki” w życiu samorządów niezwykle trudnej, stresującej, w której gąszczu przepisów unijnych trzema mieć niezwykle dużo samozaparcia, woli, również angażowania czasu prywatnego kosztem rodziny. Nominacji gratulujemy z życzeniami szybkiego odnalezienia się w nowych obowiązkach.
 • Różnorodność i jej stopniowe unicestwianie, to jeden z wiodących tematów pierwszego tegorocznego spotkania z muzyką dawną w ramach cyklu „Mazovia Goes Baroque”. Już 18 lutego godz. 18.00 w Pałacu Łochów. W programie Loing de vous” muzyka Guillaume’a de Machaut na XIV wiecznym dworze francuskim. Christine Mothes – śpiew, Nelly Sturm – flet prosty, Karen Marit Ehlig – fidel.
 • Również za 2012 rok dokonano podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2011/2012 - prowadzonego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Odbyło się ono w Miedznie dnia 25 stycznia 2013 roku. Ocenie poddane zostały wyniki uzyskane w indywidualnych i zespołowych grach sportowych dziewcząt i chłopców w kilkunastu dyscyplinach sportowych, m.in. biegi przełajowe, lekkoatletyka, tenis stołowy, piłka: ręczna, nożna, koszykowa - przeliczane na punkty, które po zsumowaniu całorocznej rywalizacji dały klasyfikację końcową w poszczególnych czterech kategoriach. Wśród szkół z terenu naszej gminy w pierwszej szóstce znaleźli się:
  - szkoły podstawowe do 150 uczniów:  (6) SP w Ostrówku;
  - szkoły podstawowe powyżej 150 uczniów: (1) SP 3 w Łochowie, (5) SP 1 w Łochowie, (6) SP w Kamionnie;
  - szkoły gimnazjalne: (2) Gimnazjum w Łochowie, (6) Gimnazjum w Ostrówku;
  - szkoły ponadgimnazjalne: (3)  LO w Łochowie, (6) ZSZ w Ostrówku.
 • By być odpowiednio przygotowanym do rozgrywek rundy wiosennej zimowe sparingi ŁKS Łochów mają temu pomóc. I tak ŁKS grać będzie z Wichrem Kobyłka (9.02.), Koroną Ostrołęka (16.02.), Bugiem Wyszków (21.02.), Czarnymi Węgrów i Polonią W-wa 94 podczas trójmeczu w Warszawie (23.02.), Drukarzem W-wa (2.03.) i Tajfunem Jartypory (9.03.). Runda wiosenna rozpocznie się 17 marca i potrwa do 16 czerwca oby z lokatą znacznie wyższą dla ŁKS-u niż w rundzie jesiennej - 6 miejsce.
 • Który to już rok z kolei - jak ferie to odwilż. O bogatym programie feryjnym w DK czytaj w materiale „Udane ferie w MiGOK”.

R

 
Michal Krupa