List Starosty Węgrowskiego, Krzysztofa Fedorczyka

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Gazety Łochowskiej, mieszkańcy Gminy Łochów i powiatu węgrowskiego,

Za miesiąc upływa kolejna, czwarta kadencja Rady Powiatu Węgrowskiego 2011-2014. W imieniu Rady i Zarządu Powiatu chciałbym zdać Państwu relację z tego co udało nam się wspólnie zrobić. Myślę, że były to dobre lata i dla Gminy i dla wspólnoty powiatowej. Zawsze w tym co czynimy główną dewizą jest i służba ludziom i pomoc w przejściu trudnych procedur prawnych. Wierzę, że byliśmy dla Państwa przyjaznym samorządem!

Podsumowując nasze dokonania i osiągnięcia chciałbym na pierwszym miejscu wymienić inwestycje, którą jest przebudowa grogi wojewódzkiej 637 Węgrów – Stanisławów na odcinku prawie 40 km za kwotę ponad 130 mln zł. To zadanie realizował Samorząd Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Adamem Struzikiem. Inną ważną inwestycją dla powiatu i miasta Węgrowa z punktu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego była modernizacja jazu i wałów na rzece Liwiec.

Tę inwestycję zawdzięczamy także Samorządowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

My w kończącej się czwartej kadencji wydaliśmy na inwestycje w różnych dziedzinach prawie 30 mln zł. Najwięcej wydaliśmy na przebudowę i remont ponad 52 km dróg powiatowych, bo 18,6 mln zł.

W Łochowie w mijającej kadencji przebudowaliśmy prawie 10 km dróg i ulic za kwotę 7,4 mln zł. Najważniejsze w nich to przebudowa ulic 1 Maja oraz Nowowiejskiej wraz z ul. Polną. W ramach RPO przebudowaliśmy ulicę Myśliwską.

W tym miesiącu rozpocznie się przebudowa ulicy Szkolnej za kwotę prawie 800 tys. zł.  Do NPPDL samorząd powiatu wspólnie z Gminą Łochów zgłosił na 2015 r. przebudowę ulicy Wyspiańskiego.

Te inwestycje oraz remonty dróg w Kamionnie, Zambrzyńcu, Łosiewicach oraz Twarogach stale upiększają nasze miasto i okoliczne wsie. Nie oznacza to, że zaprzestaniemy inwestycji w dziedzinie przebudowy dróg. Na swoją kolej w realizacji inwestycji czekają mieszkańcy Baczek, Ogrodnik, Barchowa oraz Pogorzelca i Kalisk.

Wszystkie te zadania inwestycyjne były możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami Łochowa. Wsparcie naszych inwestycji kwotą ponad 1,5 mln. Jest znaczące, za co bardzo dziękujemy władzom Gminy.

Jak dziś wygląda nasze liceum oraz Dom Dziecka w Kaliskach wszyscy, którzy znają te placówki widzą. Nie szczędzimy środków na obiekty i otoczenie oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Warto zajrzeć do tych palcówek, choćby w najbliższym czasie. Powiat będzie nadal dbał i rozwijał bazę LO im. Marii Sadzewiczowej poprzez budowę miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu. Zamierzamy w przyszłej kadencji zbudować nowy kampus Domu Dziecka (takie wymogi stawiają przed nami przepisy ustawy), a istniejący Pałac Paderewskich, w którym dziś jest siedziba Domu Dziecka będzie służył innym celom. Chcemy, żeby była to placówka krzewienia patriotyzmu w oparciu o dokonania Ignacego Jana Paderewskiego, a także placówka o charakterze turystyczno-wypoczynkowym, co wypełni lukę dotyczącą niepełnego obecnie wykorzystania walorów krajobrazowo-przyrodniczych naszych okolic. Działania, które uważamy za ważne w polityce powiatowej to wspieranie zdolnych i utalentowanych uczniów w postaci stypendium motywacyjnego oraz ufundowanie dwóch stypendiów rocznie studentom uczelni medycznych.

                Priorytetem dla nas jest stała pomoc dla służby zdrowia - szpitala i przychodni. Wszystko to się zmienia i wierzymy, że z każdym rokiem będzie lepiej. Nie szczędzimy środków zapewniających bezpieczeństwo obywateli.

Dbamy o tradycję i wychowanie nie tylko młodych. W 2012 r. Wspólnie z Diecezją Drohiczyńską, Gminą Łochów oraz Parafią Kamionna zorganizowaliśmy Dożynki w Kamionnie. W bieżącym roku 6 września gospodarzem wspólnych Dożynek (diecezjalno – powiatowo - gminnych i parafialnych) była Miedzna. I znów było pięknie. To wszystko zawdzięczamy wspólnej pracy ludzi z parafii, gminy, powiatu i diecezji. W naszych działaniach ważny jest człowiek. Mądrość wszelkich działań powiatu wynika ze współpracy z rożnymi instytucjami. Dzięki wspólnym działaniom i wsłuchiwaniu się w głosy ludzi dobrej woli nasz powiat wraz z gminami pięknieje.

                Przed nami dużo pracy na różnych niwach. Ważne jest to, żeby nie zabrakło nas w procesach decyzyjnych na różnych szczeblach samorządowych. Warto stawiać na ludzi, których znacie i im ufacie.

                     Z poważaniem,

                                               Krzysztof Fedorczyk  

 

 
Michal Krupa