Łochowski Uniwersytet III Wieku

                2 października br. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbyło się uroczyste otwarcie Łochowskiego Uniwersytetu III Wieku i inauguracja roku akademickiego. Na spotkanie zostali zaproszeni przyszli studenci ŁUTW, oraz wszyscy zainteresowani. Uroczystość cieszyła się wysoką frekwencją. Wzięli udział również specjalnie zaproszeni  goście: Andrzej  Rola Stężycki  Prezes Instytutu Genealogii Polskiej Kapituły Heraldyków i Genealogów, związany także z wieloma innymi instytucjami, Urszula Kalinowska - Zastępca Burmistrza Łochowa, Beata Załecka – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łochowie, która jest również w komitecie założycielskim ŁUIIIW, Stanisław Grądzki – Przewodniczący Rady programowej ŁUTW. W uroczystości wzięła również udział Aneta Kowalczyk, która została pełnomocnikiem dyrektora MiGOK w zakresie ŁUTW. 

 

                Na wstępie Dyrektor MiGOK w Łochowie, który jest zarazem Kierownikiem ŁUTW, przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawił informacje na temat Uniwersytetu. Otwarcia uczelni i roku akademickiego dokonała Pani Wiceburmistrz. Na spotkaniu głos zabrał również Stanisław Grądzki przedstawiając Radę Programową Uniwersytetu. Uroczystość zakończyła się wykładem Andrzeja Rola-Stężyckiego zatytułowanym „Nazwisko i jego rozwój”. Po wykładzie nastąpiło rozdanie indeksów i legitymacji studenckich, poczęstunek oraz rozmowy z przyszłymi abiturientami.

                Aneta Kowalczyk

 
Michal Krupa