Wieści gminne

Wrześniowe decyzje, informacje i zarządzenia Burmistrza Łochowa:

• W dniu 25. września br. odbyło się w sali konferencyjnej przy hali sportowej w Łochowie spotkanie przedstawicieli Centrum Realizacji Inwestycji Kolejowych i GDDKiA z władzami gmin leżących przy modernizowanej linii kolejowej E 75 (od Zielonki do Sadownego). W spotkaniu wziął również udział Starosta Węgrowski - Krzysztof Fedorczyk. W drugiej części w spotkaniu wzięli udział Radni Rady Miejskiej w Łochowie. Pomimo gorącej atmosfery nie uzyskano zmiany stanowiska Inwestora w żadnej sprawie interesującej gminy.

• Rozstrzygnięto następujące postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1)       Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łosiewice i Gwizdały w Gminie Łochów w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”, gdzie za najkorzystniejszą w części 1

– termomodernizacja budynku w Łosiewicach uznano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego „CZARNACKI” (Węgrów) za cenę 256.683 zł, a w części 2 ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego Jerzy i Wojciech Kuchta (Nowe Wielątki 39 k/Rząśnika) za cenę 601.185 zł;

2)       Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjno-biurowym przy OSP w Łochowie Fabrycznym w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny”, gdzie za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: USŁUGI BUDOWLANE BLACHARSKO-DEKARSKIE, Mirosław Napora (Radom) za cenę 154.891 zł.

n Przeprowadzono i rozstrzygnięto następujące postępowania  w trybie zapytania cenowego:

1)       Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łojewie gm. Łochów”, gdzie za najkorzystniejszą uznano ofertę ABRYS Technika Sp. z o.o. (Poznań) za cenę 10.455 zł;

2)       Wykonanie instalacji zbiornikowej oraz dostawy gazu płynnego dla inwestycji „Termomodernizacja budynku oświatowego w Łosiewicach” w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”, gdzie za najkorzystniejszą uznano ofertę AXAN Sp. z o.o. (Bielany, pow. sokołowski) za cenę 14.152 zł;

3)       Dostawa aktualizacji licencji oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miejskiego w Łochowie - za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: POINT Sp. z o.o. (Warszawa) za cenę: 2.716 zł.

• Burmistrz Łochowa dnia 2 września br. podpisał:

- aneks dot. dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, budowy kanalizacji wsi Budziska realizowanej w ramach zadania pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów”;

- umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 130.981 zł, na dofinansowanie budowy kanalizacji wsi Budziska realizowanej w ramach zadania pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów”.

• Polecono przygotować sprzedaż (zgodnie z ustawą) w drodze rokowań mieszkania w Ostrówku. Minimalna kwota 65 000,00 zł.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na dofinansowanie kwotą 2.000 zł wyżywienia i zakwaterowania 16 policjantów SPPP Radom w internacie LO w Sadownem, Policjanci w okresie 8 -21 września 2014 r. będą realizowali  zadania prewencyjne na terenie m.in. miasta i Gminy Łochów, w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego;

- na dofinansowanie kwotą 8.000 zł turnieju piłki siatkowej kobiet  „NIKE CUP” zorganizowanego przez PMKS Nike Węgrów. W turnieju wzięło udział 12 zespołów w tym między innymi reprezentacja narodowa Norwegii, Danii, Kamerunu, Mistrz Ukrainy, Białorusi i Słowacji oraz 6 czołowych zespołów z Polski. Mecze rozegrano w dniach 5–7 września br. w Węgrowie i Łochowie. W turnieju uczestniczyło ponad 250 osób. Wstęp kibiców na rozgrywki turniejowe był wolny;

- na dofinansowanie 1.650 zł nagród dla uczestników Pleneru Rzeźbiarskiego „Gwizdek” na terenie Muzeum Gwizdka w Gwizdałach;

- na dofinansowanie kwotą 8.480 zł zadania publicznego pn. „Polsko – Ukraińska współpraca młodzieży” polegającego na zorganizowaniu wymiany młodzieży z terenu Gminy Łochów oraz Rejonu partnerskiego Kosów na Ukrainie. Projekt przewiduje m.in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty debat, warsztaty komunikacji międzyludzkiej;

- na udostępnienie samochodu VW CRAFTER w celu przewiezienia zawodników ULKS Olimpia Łochów na mecze unihokeja w Nowym Targu, które odbyły się w dniach 27-28. września br;

- na współfinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych wykorzystywanych w ratownictwie drogowym, których koszt zakupu wynosi 10.800 zł, a kwota dofinansowania  3.800 zł;

- na sfinansowanie na kwotę 1.000 zł zakupu nagród dla uczestników X Halowego Turnieju Piłki Nożnej z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Turniej odbędzie się w Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada.

• Polecono zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 1.000 zł na naprawę pojazdu  OSP Ford Transit o nr rej. WWE 70AG

• Gmina Łochów zajęła III miejsce w Województwie Mazowieckim pod względem pozyskanych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozyskując 7,97 mln zł i realizowała z PROW w  latach 2007-2013 następujące inwestycje:

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Baczki wraz z organizacją terenu rekreacji.
 2.  Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Budziska.
 3. Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Brzuza na bazie budynku szkoły.
 4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach, Gmina Łochów.
 5. Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy.
 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach, Gmina Łochów.

W ramach działania „ Podstawowe usługi dla ludności”:

 1. Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów (modernizacja SUW Łosiewice, budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach).
 2. Budowa  targowiska miejskiego „Mój rynek” w Łochowie.

W ramach działania ”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”  (podejście LEADER):

1. Zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek.

 1.  Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Barchowie, gmina Łochów.
 2. Zagospodarowanie terenu parku „Dębinka” w Gminie Łochów.
 3. Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - etap II.
 4.  Łochów, Korytnica, Stoczek - Przewodnik turystyczny.

Kampania edukacyjno-szkoleniowa na temat ekologii dla mieszkańców Gminy Łochów.

Wydane w ostatnim miesiącu Zarządzenia:

 • W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 (dwukrotnie);
 • w sprawie zmian w Zarządzeniu dotyczącym składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych;
 • w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łochów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych;
 • w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Gwizdałach;
 • w sprawie powołania pełnomocnika wyborczego – urzędnika wyborczego.

Pozostałe info gminne:

• 24 września odbyła się spokojna sesja Rady Miejskiej z kilkoma punktami budżetowymi lub około budżetowymi, punktem w sprawie przedłużenia ulicy Miłej oraz w sprawie informacji o przygotowaniu gminnych szkół i placówek oświatowych. Jednak jej końcówka już taką nie była, gdyż wywiązała się dyskusja w związku z wypowiedzią p. Burmistrza na temat publikacji Pawła Abramskiego, której obszerne fragmenty publikowaliśmy w ostatnich sześciu numerach G.Ł oraz oświadczenia Mirosława Widlickiego, wygłoszonego podczas uroczystości z 17 sierpnia w Jerzyskach, akcentujących udział Narodowych Sił Zbrojnych w walkach pod Jerzyskami w sierpniu 1944 r.

• W piątek, 10 października br., zakończyły się zapisy do XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W nadchodzącej edycji największy Turniej piłkarski dla dzieci w Europie zyskał nową kategorię wiekową: U-8. Mecze finałowe rozegrane zostaną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.

• Na łochowskim Orliku (16. sierpnia) odbył się turniej o Puchar Burmistrza gminy Łochów dla dzieci w rocznikach 2004, 2005, 2006. W zawodach uczestniczyły drużyny reprezentujące Łochów, Łuków, Jadów, Węgrów oraz Ostrów Mazowiecką Bezkonkurencyjni byli zawodnicy z Łukowa, którzy  wygrali we wszystkich kategoriach wiekowych. W imprezie chodziło o to, by młodym adeptom piłki nożnej w ciekawy sposób zagospodarować czas oraz dać możliwość po rywalizować z rówieśnikami. 

• Po 10 kolejkach ligi okręgowej piłki nożnej nasz ŁKS nieco się wzmocnił i zajmuje 6 miejsce w tabeli z dorobkiem 16 punktów, a to za sprawą meczu tej kolejki rozegranego 4 października na wyjeździe z Victorią II Sulejówek, który został pokonany przewagą jednej bramki, na wagę 3 punktów, wynikiem 4:3. W 11. kolejce (12.X. g. 15.30) przyjdzie się nam zmierzyć na własnym boisku z RKS Bór Regut. Lider tabeli - Dolcan II Ząbki sprawia rywalom niezłe lanie i zebrał już na swoje konto 27 punktów.

• Ekologiczne zachowania i nawyki warto rozwijać przez zabawę, a taką są prace plastyczne. Dlatego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Mazowsza zapraszamy do udziału w XII edycji konkursu plastycznego „Żyję ekologicznie na co dzień”. Temat przewodni tegorocznej edycji to zapobieganie zmianom klimatu przez zmianę codziennych nawyków. Do wygrania są cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, a także pomocy dydaktycznych dla szkół. Szczegóły konkursu są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

                R

 
Michal Krupa