70. Rocznica łochowskiego LO

                W 70 rocznicę istnienia łochowskiego LO na 11 października zaplanowano szczególne uroczystości w tym Zjzd Absolwentów, o czym w kolejnym numerze GŁ. W bieżącym chciałbym zaakcentować rok 1947 – dwa lata po utworzeniu szkoły średniej oraz rok 1964, kiedy to liceum przeniosło się do nowego budynku, w którym utworzono również szkołę podstawową nr 2, gdyż podstawówka w Borku Łochowskim była zbyt przepełniona. Otóż ważnym etapem w rozwoju Liceum było przekazanie przez władze państwowe ośrodka Stefanin dla dalszego jego rozwoju (29 października 1947 r.). Kiedy Liceum otrzymało nowa siedzibę w "dworku", jego nauczyciele i rodzice uczniów zdawali sobie sprawę, że przyszłość Liceum w Łochowie związana jest z nową siedzibą, a stary zabytkowy "dworek" należy przeznaczyć na internat, ponieważ 40% uczniów mieszkało w dużej odległości od siedziby szkoły. Zbliżające się obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego i hasło "1000 szkół na 1000-lecie" stwarzało możliwości wybudowania nowego gmachu dla Liceum w Łochowie.

Znaleziono fundatora dzięki działaczom spółdzielczości. Został nim pion CRS; Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie. Uroczystość otwarcia nowej siedziby Liceum w Łochowie odbyła się 7 czerwca 1964 roku wraz z nadaniem imienia Marii Sadzewiczowej.

Od początku istnienia tej szkoły jej mury opuściło ponad 3200 absolwentów.

                R

 
Michal Krupa