W trosce o bezpieczeństwo pieszych

                Z dniem 31 sierpnia 2014 r weszła w życie nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym, z której wynika, że każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu  drogą poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych.

                Zmiany przepisów podyktowane są tym, iż piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na największe zagrożenie na drodze. Najbardziej niebezpieczne są sytuacja, w których pieszy zmuszony jest poruszać się jezdnią lub poboczem tam gdzie nie ma chodników. Miejsca takie najczęściej są również nieoświetlone, co dodatkowo zmniejsza ich widoczność. Niejednokrotnie kierowcy samochodów jadący po zmierzchu lub nocą  w ostatniej chwili zauważają nieoświetlonego pieszego, często poruszającego się niewłaściwą stroną jezdni. Osoba piesza, wyposażona w elementy odblaskowe staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów, dzięki czemu kierujący pojazdem ma możliwość wykonanie dowolnego, bezpiecznego manewru.

 

                Nowe przepisy nie określają w jakie elementy odblaskowe powinien być wyposażony pieszy. Jednakże należy pamiętać, że im większa będzie powierzchnia odblasku, tym bardziej będziemy widoczni. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wyposażenie się w żółtą kamizelkę odblaskową.

                Wraz ze zmianą przepisów idzie w parze to, że jeżeli niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nie będą ich przestrzegać mogą spotkać ich konsekwencje, np. w postaci ukarania mandatem karnym.

A oto obowiązki pieszego wynikające art. 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1.      Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku  - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2.      Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

3.      Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.

4.      Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

5.      Przepisów ust. 1 -4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Pamiętajmy, że o swoje bezpieczeństwo musimy przede wszystkim zadbać my sami. Dlatego bądźmy widoczni, bądźmy bezpieczni!

                Tekst: sierż. Jakub Safiański, KPP Węgrów

 
Michal Krupa