Cześć i Chwała Bohaterom

           Od 32 lat w naszej gminie obchodzone są uroczystości patriotyczne w Jerzyskach.  Niestety mimo  wielu artykułów w prasie, dokumentów, oświadczeń świadków czy książki Pawła Abramskiego w wersji oficjalnej ciągle przekazuje się zakłamaną historię tego wydarzenia. 17 sierpnia pierwszy raz w trakcie oficjalnych obchodów z głośników w jerzyskim lesie padło określenie formacji, która poniosła w tym właśnie miejscu największe straty – Narodowe Siły Zbrojne. Stało się to za sprawą oświadczenia Mirosława Widlickiego, które w całości mogą Państwo przeczytać w tym numerze Gazety Łochowskiej. Okoliczności jakie towarzyszyły wydarzeniom sprzed 70 lat  pokazuje krótki film z premiery książki Piotra Abramskiego, który można znaleźć na kanale You Tube w internecie pod hasłem „Jerzyska 44 - Czas na prawdę”.  Wracając do samego oświadczenia, to  Mirosław Widlicki jako członek Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

  powołuje się w nim na dokumenty, które są znane organizatorom sierpniowych uroczystości od kilkunastu lat. Niestety pozostają oni na nie głusi i w dalszym ciągu uparcie opowiadają społeczeństwu nieprawdziwą historię jakoby w tym miejscu walczyli żołnierze POS „Jerzyki”, których w ogóle tam nie było. Z wielu skanów dokumentów które posiadamy, przytoczę tylko krótkie fragmenty z dwóch. Pozostałe możecie Państwo odnaleźć na stronie internetowej Łochowskiego Klubu Gazety Polskiej na portalu społecznościowym facebook.

                W piśmie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa do Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z lipca 1997roku czytamy: „… Rada Ochrony Walk Pamięci i Męczeństwa uzyskała w powyższej sprawie opinie merytoryczne dwóch historyków dziejów najnowszych Panów: Andrzeja K Kunerta i Leszka Żebrowskiego – specjalisty w zakresie działań organizacji związanych z ruchem narodowym. W oparciu o nie, oraz po uwzględnieniu całości dokumentacji sprawy, Rada Ochrony Walk Pamięci i Męczeństwa nie wnosi zastrzeżeń do koncepcji umieszczenia nowej wersji tablicy upamiętniającej żołnierzy Polski Podziemnej poległych 18 sierpnia 1944 roku pod Jerzyskami, określając ich przynależność organizacyjną jako Narodowe Siły Zbrojne walczące w ramach akcji „Burza” w szeregach Armii Krajowej”. Podpisane: Z poważaniem, Sekretarz Generalny Andrzej Przewoźnik. W kolejnym dokumencie z marca 2000 roku skierowanym przez Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej do burmistrza Wołomina odnajdujemy potwierdzenie tych informacji. Czytamy tu: „ … po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami oraz na podstawie wyników samodzielnych badań naszego specjalisty z zakresu tej problematyki dr. Henryka Piskunowicza, Wojskowy Instytut Historyczny podziela opinie ROWPiM dotyczącą zmiany napisu inskrypcyjnego na tablicy pomnika żołnierzy Polski Podziemnej poległych 16-18 sierpnia 1944 roku pod Jerzyskami, uważając ją za właściwą i w pełni uzasadnioną. Z naszej strony pragniemy podkreślić następujące elementy.

Oddział NSZ nigdy nie wchodził w skład POS „Jerzyki”. Powojenna mistyfikacja zrealizowana zresztą w dobrej wierze i szczytnych celach nie miała nic wspólnego z rzeczywistością okupacyjną… „

                Pozostałe dokumenty są tylko potwierdzeniem stanowiska wspomnianych wyżej instytucji. Czemu więc na: tablicach, plakatach, zaproszeniach i w trakcie uroczystości, np. apelu poległych,  społeczeństwo dostaje nieprawdziwy komunikat? Skąd taka niechęć do Narodowych Sił Zbrojnych? W uroczystościach tych biorą przecież udział: harcerze, dzieci i młodzież. Czy w taki sposób mamy ich wychowywać?

                Tematem odkłamania historii walk oddziałów AK i NSZ w Jerzyskach jest zainteresowany historyk Leszek Żebrowski, który wyraził chęć przyjazdu do Łochowa. Obecnie jesteśmy na etapie ustalania terminu spotkania.

                Robert Gołaszewski

 
Michal Krupa