W Ognisku fajnie jest

                Ognisko Muzyczne MiGOK Łochów powstało we wrześniu 2010 roku. Zaliczane jest jako placówka najniższego stopnia do systemu placówek kształcenia artystycznego. Zasadniczym celem działalności Ogniska jest wychowanie słuchaczy na wrażliwych odbiorców sztuki, przygotowanie ich do czynnnego uczestnictwa w artystycznym ruchu amatorskim oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych uczniów do kształcenia w szkolnictwie artystycznym stopnia wyższego.

                Podstawowa rekrutacja uczestników OM MiGOK odbywa się co roku w czerwcu. Rekrutacja uzupełniająca trwa przez cały rok (zależnie od ilości miejsc w danej klasie) co umożliwia dołączenie do grona wychowanków OM w dowolnym czasie. W procesie rekrutacji uzdolnienia kandydatów weryfikowane są jedynie w celu dostosowania programu nauczania, co za tym idzie, wszyscy chętni mają możliwość kształcenia muzycznego. Program nauczania muzycznego dostosowany jest do indywidualnych możliwości oraz zainteresowań uczestnika. Istnieje również możliwość kształcenia w systemie egzaminacyjnym. Cykl nauczania w systemie egzaminacyjnym obejmuje:

 

-   indywidualne lekcje gry na instrumencie w wymiarze 1*45 min tygodniowo (klasy instrumentów);

-   indywidualne lekcje śpiewu w wymiarze 1*45 min tygodniowo (klasa wokalna);

-   zajęcia teoretyczne w odpowiednich grupach wiekowych w wymiarze 1*90 min tygodniowo (kształcenie słuchu z elementami rytmiki i nauka o muzyce z literaturą muzyczną);

-   możliwość doskonalenia umiejętności gry w zespołach kameralnych;

-   egzaminy półroczne i roczne.

                W ramach zajęć indywidualnych z gry na instrumencie, każdy uczestnik zapoznaje się również z podstawowymi wiadomościami z zakresu teorii oraz historii muzyki, oraz kształcenia słuchu na podstawie autorskiego programu. Najmłodsi uczestnicy Ogniska poszerzają wiedzę muzyczną również za pomocą autorskich edukacyjnych zabawek muzycznych opracowanych przez koordynatora Ogniska. Po każdym roku edukacji uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia konkretnego roku edukacji. Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego.

                W Ognisku docelowo działać będzie 11 klas instrumentów: fortepian (pianino), keyboard, akordeon, gitara, skrzypce, flet poprzeczny, saksofon, klarnet, perkusja, klasa wokalna oraz zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym. W latach 2010-2014 działało 7 klas instrumentów: pianino, keyboard, akordeon, gitara, skrzypce, flet poprzeczny oraz klasa wokalna. W zajęciach klasy instrumentów uczestniczą dzieci od 4 roku życia, poprzez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz osoby pełnoletnie bez ograniczeń wiekowych. W zajęciach uczestniczą również osoby niepełnosprawne (w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie z nimi zajęć). W ramach Ogniska w dziale dziecięcym wprowadzone są równie zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (zajęcia w grupach).

                Co roku organizowane są cztery koncerty: Koncert Kolęd, Gala Zimowa, Koncert „Audycja” oraz Wielka Gala Letnia. Koncerty stanowią doskonała formę weryfikacji postępów w edukacji, oraz trening umiejętności samoprezentacji. Najzdolniejsi uczestnicy Ogniska mają możliwość w przesłuchaniach i konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

                Ognisko przy MiGOK Łochów do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych przygotowało dotychczas dwoje wybitnie uzdolnionych uczestników: pianistkę oraz akordeonistkę. Oboje z powodzeniem przeszli weryfikację umiejętności podczas egzaminów wstępnych i zostali przyjęci do szkół muzycznych. 

                Wszyscy instruktorzy Ogniska do profesjonalni artyści z wyższym wykształceniem muzycznym (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Daduszkowej w Gdyni itp.), czynnie uprawiający zawód muzyka (Filharmonia Narodowa, Teatr Muzyczny Roma oraz inne teatry warszawskie, rozrywkowe sceny muzyczne w kraju i zagranicą ip.).

                R.P.

 
Michal Krupa